Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew w zakresie Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2016-06-01 15:42:11
Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Gniew

z zakresu "Upowszechniania kultury fizycznej przez przedsięwzięcia zwiększające aktywność fizyczną mieszkańców Gminy Gniew w roku 2016"

2016-05-23 15:08:02
Odwołanie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z dnia 29 kwietnia 2016 r.

na powierzenie realizacji następującego zadania publicznego Gminy Gniew: Organizacja i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez przedsięwzięcia zwiększające aktywność fizyczną mieszkańców gminy Gniew w roku 2016

2016-05-17 11:30:55
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji następującego zadania publicznego Gminy Gniew: Organizacja i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez przedsięwzięcia zwiększające aktywność fizyczną mieszkańców gminy Gniew w roku 2016

2016-05-17 09:44:36
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje, że rozstrzygnięty został konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizowanie i upowszechnianie kultury w Gminie Gniew poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych”.

2016-04-22 13:52:29
Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwarym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

2016-04-21 12:43:49
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew pn. "Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez realizację konkursu grantowego na oddolne inicjatywy mieszkańców Gminy Gniew."

2016-03-30 09:46:07
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizowania i upowszechnianie kultury w Gminie Gniew poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych”

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza z dniem 23 marca 2016 roku otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gniew z zakresu: „Organizowania i upowszechnianie kultury w Gminie Gniew poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych”. Szczegóły w załączniku.

2016-03-23 17:01:17
Otwarty konkurs ofert - działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez realizację konkursu grantowego na oddolne inicjatywy mieszkańców Gminy Gniew

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew pn. „Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez realizację konkursu grantowego na oddolne inicjatywy mieszkańców Gminy Gniew”.

2016-02-29 15:16:27
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje, że rozstrzygnięty został konkurs na wsparcie realizacji następującego zadania publicznego Gminy Gniew: „Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Gniewie w 2016 roku” ogłoszony w dniu 23 listopada br. na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2015-12-18 14:13:08