Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gniew: „Popularyzacja idei wolontariatu poprzez organizację Gniewskiej Gali Wolontariatu w grudniu 2016 r.”

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje, że rozstrzygnięty został konkurs na powierzenie realizacji następującego zadania publicznego Gminy Gniew: „Popularyzacja idei wolontariatu poprzez organizację Gniewskiej Gali Wolontariatu w grudniu 2016 r.” ogłoszony w dniu 7 października br. na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2016-11-04 14:08:29
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew pn. "Popularyzacja idei wolontariatu poprzez organizację Gniewskiej Gali Wolontariatu w grudniu 2016 roku".

2016-10-07 13:51:49
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

o przyznaniu dotacji

2016-06-30 15:21:36
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego: upowszechnianie kultury fizycznej przez przedsięwzięcia zwiększające aktywność fizyczną mieszkańców gminy Gniew w roku 2016

2016-06-21 21:22:32
Ogłoszenie o ofercie w trybie bezkonkursowym

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje, że 17 czerwca do Urzędu Miasta i Gminy Gniew wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Tradycyjnego pn. "Bezpieczne i zdrowe wakacje w plenerze", złożona w trybie bezkonkursowym

2016-06-20 13:58:29
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew w zakresie Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2016-06-01 15:42:11
Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Gniew

z zakresu "Upowszechniania kultury fizycznej przez przedsięwzięcia zwiększające aktywność fizyczną mieszkańców Gminy Gniew w roku 2016"

2016-05-23 15:08:02
Odwołanie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z dnia 29 kwietnia 2016 r.

na powierzenie realizacji następującego zadania publicznego Gminy Gniew: Organizacja i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez przedsięwzięcia zwiększające aktywność fizyczną mieszkańców gminy Gniew w roku 2016

2016-05-17 11:30:55
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji następującego zadania publicznego Gminy Gniew: Organizacja i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez przedsięwzięcia zwiększające aktywność fizyczną mieszkańców gminy Gniew w roku 2016

2016-05-17 09:44:36
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje, że rozstrzygnięty został konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizowanie i upowszechnianie kultury w Gminie Gniew poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych”.

2016-04-22 13:52:29