Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Dotycząca realizacji zadania publicznego z zakresu"Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" 

2016-12-09 12:21:52
Ogłoszenie o ofercie w trybie bez konkursowym

Dotycząca realizacji zadania publicznego z zakresu"Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" 

2016-12-09 12:18:46
Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza z dniem 22 listopada 2016 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następującego zadania publicznego Gminy Gniew: „Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz popularyzacja idei wolontariatu poprzez: prowadzenie Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Gniewie w 2017 r. oraz organizację Gniewskiej Gali Wolontariatu w grudniu 2017 r.” Szczegóły w załączniku.

2016-11-23 12:06:46
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadania publicznego pt.: ,,Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w roku 2017."

2016-11-23 09:21:41
Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza z dniem 22 listopada 2016 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następującego zadania publicznego Gminy Gniew: "Organizacja i upowszechnianie kultury w Gminie Gniew - wsparcie finansowe i organizacyjne oddolnych inicjatyw kulturalnych w 2017 r.".

2016-11-22 15:05:54
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gniew: „Popularyzacja idei wolontariatu poprzez organizację Gniewskiej Gali Wolontariatu w grudniu 2016 r.”

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje, że rozstrzygnięty został konkurs na powierzenie realizacji następującego zadania publicznego Gminy Gniew: „Popularyzacja idei wolontariatu poprzez organizację Gniewskiej Gali Wolontariatu w grudniu 2016 r.” ogłoszony w dniu 7 października br. na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2016-11-04 14:08:29
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew pn. "Popularyzacja idei wolontariatu poprzez organizację Gniewskiej Gali Wolontariatu w grudniu 2016 roku".

2016-10-07 13:51:49
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

o przyznaniu dotacji

2016-06-30 15:21:36
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego: upowszechnianie kultury fizycznej przez przedsięwzięcia zwiększające aktywność fizyczną mieszkańców gminy Gniew w roku 2016

2016-06-21 21:22:32
Ogłoszenie o ofercie w trybie bezkonkursowym

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje, że 17 czerwca do Urzędu Miasta i Gminy Gniew wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Tradycyjnego pn. "Bezpieczne i zdrowe wakacje w plenerze", złożona w trybie bezkonkursowym

2016-06-20 13:58:29