Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zbiorczy formularz oceny ofert

na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew: "Organizacja i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez przedsięwzięcia zwiększające aktywność fizyczną mieszkańców Gminy Gniew w roku 2015"

2015-06-16 15:01:10
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkurs ofert

na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew: Organizacja i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez przedsięwzięcia zwiększające aktywność fizyczną mieszkańców Gminy Gniew w roku 2015

2015-06-26 13:14:34
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gniew o przyznaniu dotacji

dla Stowarzyszenia KLAMA z siedzibą w Tczewie, ul. Sobieskiego 32/4.

2015-07-23 09:41:13
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza z dniem 6 listopada 2015 r. otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji następującego zadania publicznego Gminy Gniew: „Popularyzacja idei wolontariatu poprzez organizację Gniewskiej Gali Wolontariatu w grudniu 2015 r.”

2015-11-06 13:01:26
Otwarty konkurs ofert - Lokalne Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza z dniem 23 listopada 2015 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następującego zadania publicznego Gminy Gniew: „Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Gniewie w 2016 roku”. Szczegóły w załącznikach.

2015-11-23 15:33:49
Otwarty konkurs ofert - upowszechnianie kultury

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza z dniem 23 listopada 2015 r. otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji następującego zadania publicznego Gminy Gniew: „Organizacja i upowszechnianie kultury w Gminie Gniew – wsparcie finansowe i organizacyjne oddolnych inicjatyw kulturalnych w 2016 roku”.

2015-11-23 15:34:45
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs na powierzenie realizacji następującego zadania publicznego Gminy Gniew: „Popularyzacja idei wolontariatu poprzez organizację Gniewskiej Gali Wolontariatu w grudniu 2015 r.” ogłoszony w dniu 6 listopada br. na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2015-12-04 13:31:52
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje, że rozstrzygnięty został konkurs na powierzenie realizacji następującego zadania publicznego Gminy Gniew: „Organizacja i upowszechnianie kultury w gminie Gniew – wsparcie finansowe i organizacyjne oddolnych inicjatyw kulturalnych w 2016 roku” ogłoszony w dniu 23 listopada br. na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2015-12-18 14:09:14
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje, że rozstrzygnięty został konkurs na wsparcie realizacji następującego zadania publicznego Gminy Gniew: „Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Gniewie w 2016 roku” ogłoszony w dniu 23 listopada br. na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2015-12-18 14:13:08
Otwarty konkurs ofert - działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez realizację konkursu grantowego na oddolne inicjatywy mieszkańców Gminy Gniew

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew pn. „Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez realizację konkursu grantowego na oddolne inicjatywy mieszkańców Gminy Gniew”.

2016-02-29 15:16:27