Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania publicznego gminy Gniew

Otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania publicznego gminy Gniew
2009-11-09 14:06:27
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Informuję, że rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Współpraca z organizacjami pozarządowymi poprzez realizację lokalnego konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” ogłoszony w dniu 3 lutego 2009 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W wyniku postępowania konkursowego został wyłoniona organizacja, której Gmina Gniew powierzy realizację ww. zadania. Organizacją tą jest Fundacja Pokolenia z siedzibą w Pelplinie, której przyznano dotację w wysokości 10 tys. zł. Złożona oferta spełniła wszystkie wymogi zawarte zarówno w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodna była z wymogami konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew.

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew
Bogdan Badziong
2009-03-12 11:31:01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi poprzez realizację lokalnego konkursu grantowego „Działaj lokalnie”.

 

2009-02-03 15:41:14