Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Zbiorczy formularz oceny ofert - wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Gniew w 2019 r

2018-12-21 13:34:41
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Zbiorczy formularz oceny ofert - wsparcie realizacji zadania publicznego  Gminy Gniew z zakresu kultury fizycznej i rekreacji ruchowej

2018-12-21 13:29:48
I n f o r m a c j a Burmistrza Miasta i Gminy Gniew o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego gminy Gniew: „EDUKACJA EKOLOGICZNA ORAZ PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH I ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W ROKU 2019”

2018-12-21 13:26:05
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew "Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez realizację w 2019 roku konkursu grantowego na oddolne inicjatywy mieszkańców Gminy Gniew".

2018-12-21 13:15:27
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew "Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz popularyzacja idei wolontariatu poprzez: prowadzenie Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Gniewie w 2019 r. oraz organizację Gminnej Gali Wolontariatu w grudniu 2019 r."

2018-12-21 12:51:56
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Informacja o rostrzygnięciu konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew "Organizacja i upowrzechnianie kultury w Gminie Gniew - wsparcie finansowe i organizacyjne oddolnych inicjatyw kulturalnych w 2019 roku.

2018-12-21 12:49:50
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Gniew

Informacja na temat zmian w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Gniew

2018-11-28 22:12:10
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gniew w zakresie rozwoju kultury fizycznej i rekreacji ruchowej

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gniew w zakresie rozwoju kultury fizycznej i rekreacji ruchowej

2018-11-22 15:48:04
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Gniew

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Gniew.

2018-11-22 20:37:58
Otwarty konkurs ofert na działalność wspomagającą organizacje pozarządowe i popularyzację idei wolontariatu

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew pn. "Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz popularyzacja idei wolontariatu poprzez: prowadzenie Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Gniewie w 2019 r. oraz organizację Gniewskiej Gali Wolontariatu w grudniu 2019 roku".

2018-11-22 16:56:04
Otwarty konkurs ofert na organizację i upowszechnianie kultury w Gminie Gniew w 2019 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew pn. "Organizacja i upowszechnianie kultury w Gminie Gniew - wsparcie finansowe i organizacyjne oddolnych inicjatyw kulturalnych w 2019 roku".

2018-11-22 15:13:56
Otwarty konkurs ofert na realizację konkursu grantowego na oddolne inicjatywy mieszkańców

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew pn. "Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez realizację w 2019 roku konkursu grantowego na oddolne inicjatywy mieszkańców Gminy Gniew".

2018-11-22 17:03:58
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 22 listopada 2018 roku o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji następującego zadania publicznego Gminy Gniew:

"Edukacja ekologiczna propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w roku 2019"

2018-11-22 14:27:05
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew pn. "Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie w 2018 roku wkładu własnego organizacji w zakresie realizowanych projektów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Gniew" - II nabór.

2018-07-11 14:13:46
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje, że rozstrzygnięty został otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gniew z zakresu: "Organizowania i upowszechniania kultury w Gminie Gniew poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych".

2018-04-17 10:36:17
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew "Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie w 2018 roku wkładu własnego organizacji w zakresie realizowanych projektów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Gniew".

2018-03-27 15:30:11
Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gniew z zakresu organizowania i upowszechniania kultury w gminie Gniew poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych.

2018-03-15 15:14:01
Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew pn. "Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie w 2018 roku wkładu własnego organizacji w zakresie realizowanych projektów finansowych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Gniew.

2018-02-27 15:13:28
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew: "Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez realizację w 2018 roku konkursu grantowego na oddolne inicjatywy mieszkańców Gminy Gniew". Szczegóły w załączniku.

2018-01-08 15:30:28
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

2017-12-27 15:05:03
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU

INFORMACJA O ROZSZTRYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI RUCHOWEJ

2017-12-27 14:55:59
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew w zakresie: PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

2017-07-03 10:55:24
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew: „Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz popularyzacja idei wolontariatu poprzez: prowadzenie Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Gniewie w 2018 r. oraz organizację Gniewskiej Gali Wolontariatu w grudniu 2018 r.”

2017-12-22 11:49:23
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew: „Organizacja i upowszechnianie kultury w Gminie Gniew - wsparcie finansowe i organizacyjne oddolnych inicjatyw kulturalnych w 2018 r.”

2017-12-22 11:48:38
Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następującego zadania publicznego Gminy Gniew: „Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez realizację w 2018 roku konkursu grantowego na oddolne inicjatywy mieszkańców Gminy Gniew ”.

2017-12-04 13:10:46
Otwarty konkurs ofert na rozwój kultury fizycznej i rekreacji ruchowej w 2018 roku

2017-11-22 18:23:58
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rozwój kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

2017-11-22 18:20:16
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na Prowadzenie Lokalnego Centrum Wsparcia i organizację Gminnej Gali Wolontariatu w 2018 roku

2017-11-22 18:18:13
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację i upowszechnianie kultury w Gminie Gniew w 2018 roku

2017-11-22 18:10:48
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizowanie i upowszechnianie kultury w Gminie Gniew poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych”.

2017-04-21 13:08:34
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięty został konkurs na wsparcie realizacji następującego zadania publicznego Gminy Gniew: „Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez realizację konkursu grantowego na oddolne inicjatywy mieszkańców Gminy Gniew” ogłoszony w dniu 3 marca br. na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegóły w załączniku.

2017-03-30 15:24:06
Zbiorczy formularz oceny ofert

2017-03-17 11:32:12
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gniew z zakresu: „Organizowania i upowszechnianie kultury w Gminie Gniew poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych”

2017-03-15 13:33:29
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew pn. "Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez realizację konkursu grantowego na oddolne inicjatywy mieszkańców Gminy Gniew".

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew pn. "Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez realizację konkursu grantowego na oddolne inicjatywy mieszkańców Gminy Gniew".

2017-03-03 09:21:51
Otwarty nabór partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu pn. „Gniew – ludzie z charakterem” planowanego do przeprowadzenia w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych, Działanie 6.2 „Usługi społeczne”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

2017-03-06 14:53:14
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Gniew w 2017 roku

2017-01-17 12:02:24
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew pn. działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz popularyzacja idei wolontariatu

Rozstrzygnięty został otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew: Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz popularyzacja idei wolontariatu poprzez: prowadzenie Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Gniewie w 2017 r. oraz organizację Gniewskiej Gali Wolontariatu w grudniu 2017 r.

2016-12-21 14:43:16
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gniew pn. Organizacja i upowszechnianie kultury w Gminie Gniew

rozstrzygnięty został otwarty konkurs oferta powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew pn. "Organizacja i upowszechnianie kultury w Gminie Gniew - wsparcie finansowe i organizacyjne oddolnych inicjatyw kulturalnych w 2017 roku".

2016-12-21 14:41:20
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Dotycząca realizacji zadania publicznego z zakresu"Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" 

2016-12-09 12:21:52
Ogłoszenie o ofercie w trybie bez konkursowym

Dotycząca realizacji zadania publicznego z zakresu"Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" 

2016-12-09 12:18:46
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadania publicznego pt.: ,,Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w roku 2017."

2016-11-23 09:21:41
Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza z dniem 22 listopada 2016 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następującego zadania publicznego Gminy Gniew: "Organizacja i upowszechnianie kultury w Gminie Gniew - wsparcie finansowe i organizacyjne oddolnych inicjatyw kulturalnych w 2017 r.".

2016-11-22 15:05:54
Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza z dniem 22 listopada 2016 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następującego zadania publicznego Gminy Gniew: „Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz popularyzacja idei wolontariatu poprzez: prowadzenie Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Gniewie w 2017 r. oraz organizację Gniewskiej Gali Wolontariatu w grudniu 2017 r.” Szczegóły w załączniku.

2016-11-23 12:06:46
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gniew: „Popularyzacja idei wolontariatu poprzez organizację Gniewskiej Gali Wolontariatu w grudniu 2016 r.”

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje, że rozstrzygnięty został konkurs na powierzenie realizacji następującego zadania publicznego Gminy Gniew: „Popularyzacja idei wolontariatu poprzez organizację Gniewskiej Gali Wolontariatu w grudniu 2016 r.” ogłoszony w dniu 7 października br. na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2016-11-04 14:08:29
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew pn. "Popularyzacja idei wolontariatu poprzez organizację Gniewskiej Gali Wolontariatu w grudniu 2016 roku".

2016-10-07 13:51:49
Współpraca z organizacjami pozarządowymi poprzez realizację lokalnego konkursu grantowego „Działaj lokalnie”.

 

2009-02-03 15:41:14
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Informuję, że rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Współpraca z organizacjami pozarządowymi poprzez realizację lokalnego konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” ogłoszony w dniu 3 lutego 2009 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W wyniku postępowania konkursowego został wyłoniona organizacja, której Gmina Gniew powierzy realizację ww. zadania. Organizacją tą jest Fundacja Pokolenia z siedzibą w Pelplinie, której przyznano dotację w wysokości 10 tys. zł. Złożona oferta spełniła wszystkie wymogi zawarte zarówno w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodna była z wymogami konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew.

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew
Bogdan Badziong
2009-03-12 11:31:01
Otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania publicznego gminy Gniew

Otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania publicznego gminy Gniew
2009-11-09 14:06:27
Organizacja i upowszechnianie kultury w Gminie Gniew w roku 2010

Organizacja i upowszechnianie kultury w Gminie Gniew w roku 2010
2009-11-30 14:53:51
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

 

2010-01-05 11:15:29