Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Zbiorczy formularz oceny ofert - wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Gniew w 2019 r

2018-12-21 13:34:41
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Zbiorczy formularz oceny ofert - wsparcie realizacji zadania publicznego  Gminy Gniew z zakresu kultury fizycznej i rekreacji ruchowej

2018-12-21 13:29:48
I n f o r m a c j a Burmistrza Miasta i Gminy Gniew o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego gminy Gniew: „EDUKACJA EKOLOGICZNA ORAZ PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH I ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W ROKU 2019”

2018-12-21 13:26:05
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew "Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez realizację w 2019 roku konkursu grantowego na oddolne inicjatywy mieszkańców Gminy Gniew".

2018-12-21 13:15:27
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew "Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz popularyzacja idei wolontariatu poprzez: prowadzenie Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Gniewie w 2019 r. oraz organizację Gminnej Gali Wolontariatu w grudniu 2019 r."

2018-12-21 12:51:56
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Informacja o rostrzygnięciu konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew "Organizacja i upowrzechnianie kultury w Gminie Gniew - wsparcie finansowe i organizacyjne oddolnych inicjatyw kulturalnych w 2019 roku.

2018-12-21 12:49:50
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Gniew

Informacja na temat zmian w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Gniew

2018-11-28 22:12:10
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gniew w zakresie rozwoju kultury fizycznej i rekreacji ruchowej

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gniew w zakresie rozwoju kultury fizycznej i rekreacji ruchowej

2018-11-22 15:48:04
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Gniew

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Gniew.

2018-11-22 20:37:58
Otwarty konkurs ofert na działalność wspomagającą organizacje pozarządowe i popularyzację idei wolontariatu

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew pn. "Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz popularyzacja idei wolontariatu poprzez: prowadzenie Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Gniewie w 2019 r. oraz organizację Gniewskiej Gali Wolontariatu w grudniu 2019 roku".

2018-11-22 16:56:04
Otwarty konkurs ofert na organizację i upowszechnianie kultury w Gminie Gniew w 2019 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew pn. "Organizacja i upowszechnianie kultury w Gminie Gniew - wsparcie finansowe i organizacyjne oddolnych inicjatyw kulturalnych w 2019 roku".

2018-11-22 15:13:56
Otwarty konkurs ofert na realizację konkursu grantowego na oddolne inicjatywy mieszkańców

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew pn. "Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez realizację w 2019 roku konkursu grantowego na oddolne inicjatywy mieszkańców Gminy Gniew".

2018-11-22 17:03:58
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 22 listopada 2018 roku o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji następującego zadania publicznego Gminy Gniew:

"Edukacja ekologiczna propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w roku 2019"

2018-11-22 14:27:05
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew pn. "Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie w 2018 roku wkładu własnego organizacji w zakresie realizowanych projektów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Gniew" - II nabór.

2018-07-11 14:13:46
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje, że rozstrzygnięty został otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gniew z zakresu: "Organizowania i upowszechniania kultury w Gminie Gniew poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych".

2018-04-17 10:36:17
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew "Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie w 2018 roku wkładu własnego organizacji w zakresie realizowanych projektów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Gniew".

2018-03-27 15:30:11
Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gniew z zakresu organizowania i upowszechniania kultury w gminie Gniew poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych.

2018-03-15 15:14:01
Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew pn. "Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie w 2018 roku wkładu własnego organizacji w zakresie realizowanych projektów finansowych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Gniew.

2018-02-27 15:13:28
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew: "Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez realizację w 2018 roku konkursu grantowego na oddolne inicjatywy mieszkańców Gminy Gniew". Szczegóły w załączniku.

2018-01-08 15:30:28
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

2017-12-27 15:05:03