Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Zbiorczy formularz oceny ofert - wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Gniew w 2019 r

2018-12-21 13:34:41
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Zbiorczy formularz oceny ofert - wsparcie realizacji zadania publicznego  Gminy Gniew z zakresu kultury fizycznej i rekreacji ruchowej

2018-12-21 13:29:48
I n f o r m a c j a Burmistrza Miasta i Gminy Gniew o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego gminy Gniew: „EDUKACJA EKOLOGICZNA ORAZ PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH I ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W ROKU 2019”

2018-12-21 13:26:05
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew "Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez realizację w 2019 roku konkursu grantowego na oddolne inicjatywy mieszkańców Gminy Gniew".

2018-12-21 13:15:27
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew "Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz popularyzacja idei wolontariatu poprzez: prowadzenie Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Gniewie w 2019 r. oraz organizację Gminnej Gali Wolontariatu w grudniu 2019 r."

2018-12-21 12:51:56
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Informacja o rostrzygnięciu konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew "Organizacja i upowrzechnianie kultury w Gminie Gniew - wsparcie finansowe i organizacyjne oddolnych inicjatyw kulturalnych w 2019 roku.

2018-12-21 12:49:50
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Gniew

Informacja na temat zmian w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Gniew

2018-11-28 22:12:10
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gniew w zakresie rozwoju kultury fizycznej i rekreacji ruchowej

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gniew w zakresie rozwoju kultury fizycznej i rekreacji ruchowej

2018-11-22 15:48:04
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Gniew

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Gniew.

2018-11-22 20:37:58
Otwarty konkurs ofert na działalność wspomagającą organizacje pozarządowe i popularyzację idei wolontariatu

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew pn. "Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz popularyzacja idei wolontariatu poprzez: prowadzenie Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Gniewie w 2019 r. oraz organizację Gniewskiej Gali Wolontariatu w grudniu 2019 roku".

2018-11-22 16:56:04