Organy Spółki 

 

Organy Spółki stanowią:

  • Zgromadzenie wspólników
  • Zarząd
  • Rada Nadzorcza
 

Zgromadzenie wspólników

Jedynym wspólnikiem spółki jest Gmina Gniew reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy GniewZarząd

Zarząd Spółki jest dwuosobowy:

  • Prezes Zarządu - Jakub Jaskólski,
  • Członek Zarządu - Ewa Szczepińska.


Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Jadwiga Michałkiewicz - przewodnicząca,
  • Iwona Kriegel - sekretarz, 
  • Wioleta Ruda - członek


 


Liczba odwiedzin : 1002
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Kwiatkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Rafał Kwiatkowski
Czas wytworzenia: 2009-03-07 16:51:13
Czas publikacji: 2009-03-07 16:51:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak