Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o przetargu na: Świadczenie kompleksowego doradztwa zewnętrznego celem przygotowania, wdrożenia i rozliczenia projektu realizowanego w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego na inwestycje drogowe w Gminie Gniew

2016-09-21 09:11:10
Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Wiślana Trasa Rowerowa na obszarze gminy Gniew.

2016-09-12 10:21:21
Ogłoszenie p przetargu na: Przebudowę drogi gminnej 228025G Piaseczno-Piaseckie Pole na długości 515 m stanowiącej drogę transportu rolnego

2016-09-12 09:34:57
Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacyjnej dla 2 zadań: Wielkie Walichnowy - Polskie Gronowo - Kuchnia oraz Tymawa - Piaseczno - Jeleń w Gminie Gniew

2016-09-02 10:06:47
Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie robót ulepszających nawierzchnię odcinka drogi gminnej (ul. Witosa) nr 228108G w Gniewie

2016-09-02 09:37:44
Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapleczy szatniowo-socjalnych na boiskach sportowych w miejscowościach: Szprudowo i Wielkie Walichnowy, Gmina Gniew

2016-08-17 16:45:42
Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie robót ulepszających nawierzchnię odcinka drogi gminnej (ul. Witosa) nr 228108G w Gniewie UNIEWAŻNIONY

2016-07-27 07:16:05
Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Wiślana Trasa Rowerowa na obszarze gminy Gniew - UNIEWAŻNIONY

2016-07-14 14:39:42
Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowy dróg gminnych.

2016-06-17 11:30:41
Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wybudowanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 234 wraz z oświetleniem w Gniewie, przy ul. Gniewskie Młyny.

2016-06-13 12:11:51