Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SK.2264-35/10

 

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SK.2264-35/10  z dnia 24.06.2010r. w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł.
2010-06-28 14:26:59
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł. Kredyt przeznaczony będzie na dofinansowanie oświaty.
2010-06-25 10:11:04
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł. Kredyt przeznaczony będzie na sfinansowanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kursztyn,Cierzpice,Brody Pomorskie- Gmina Gniew".

2010-06-25 10:02:52
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - audyt wewnętrzny

2010-04-13 11:21:47
Zaproszenie do składania ofert - audyt wewnętrzny

​​

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zaprasza do składania ofert na ofert na usługę opracowania i wdrożenia w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew funkcji audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Ofertę (na formularzu oferty stanowiącym załącznik do zaproszenia do składania ofert) wraz z załącznikami należy złożyć w formie: (osobiście, listownie) na adres:

 

Urząd Miasta i Gminy w Gniewie

Plac Grunwaldzki 1 Sekretariat Urzędu I piętro

do dnia 12 kwietnia 2010 roku do godz. 11:00

2010-04-02 08:59:08
Zaproszenie do składania ofert-audyt wewnętrzny

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zaprasza do składania ofert na ofert na usługę opracowania i wdrożenia w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew funkcji audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Ofertę (na formularzu oferty stanowiącym załącznik do zaproszenia do składania ofert) wraz z załącznikami należy złożyć w formie: (osobiście, listownie) na adres:

 

Urząd Miasta i Gminy w Gniewie

Plac Grunwaldzki 1 Sekretariat Urzędu I piętro

do dnia 31 marca 2010 roku do godz. 11:00

2010-03-19 13:20:20
Ogłoszenie o przetargu na: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kursztyn, Cierzpice, Brody Pomorskie - Gmina Gniew.

​Ogłasza się przetarg na: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kursztyn, Cierzpice, Brody Pomorskie - Gmina Gniew.
2010-03-10 14:36:08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

​dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na "Szacowanie nieruchomości na terenie Gminy Gniew na lata 2010-2011"
2010-02-18 14:26:04
Ogłoszenie o przetargu na: Usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miasta i Gminy Gniew wraz z podległymi jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi.


2009-12-11 14:07:09
Ogłoszenie z dnia 2 września 2009 r.


2009-12-09 08:09:44