Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych na rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Gniew

UNIEWAŻNIONY

2015-07-16 13:41:08
Ogłoszenie o przetargu na: „Opracowanie dokumentacji oraz dostawa i montaż zapleczy szatniowo-socjalnych na boiskach sportowych w miejscowościach: Szprudowo i Wielkie Walichnowy, Gmina Gniew ”

UNIEWAŻNIONY

2015-07-21 16:21:24
Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych na rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Gniew

2015-08-18 13:32:53
Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie robót ulepszających nawierzchnie dróg gminnych nr 228024G i nr 22826G w Piasecznie, Gminie Gniew.

UNIEWAŻNIONY

2015-09-08 20:32:47
Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaż zaplecza szatniowo-socjalnego na boisku sportowym w miejscowości Wielkie Walichnowy, Gmina Gniew

UNIEWAŻNIONY

2015-09-21 09:28:26
Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie robót ulepszających nawierzchnie dróg gminnych nr 228024G i nr 228026G w Piasecznie, Gminie Gniew.

2015-10-16 13:15:23
Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę energii elektrycznej dla Gniewskiej Grupy energii elektrycznej

1. Odpowiedzi na pytania

2. Odpowiedzi na pytania 

2015-10-20 12:31:55
Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaż zaplecza szatniowo-socjalnego na boisku sportowym w miejscowości Wielkie Walichnowy, Gmina Gniew

UNIEWAŻNIONY

2015-11-10 09:41:31
Ogłoszenie o przetargu na: Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Gniew

 UNIEWAŻNIONY

2016-01-05 08:38:07
Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie robót ulepszających nawierzchnie chodników przy drodze gminnej nr 228024G w Piasecznie, Gminie Gniew

2016-04-13 08:41:25