Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacje dotyczące tworzenia komitetów i zgłaszania kandydatów

 
2014-08-27 10:29:48
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych


2014-09-02 13:20:09
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku o miejscu, dniach i godzinach przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego


2014-09-02 13:21:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Gniewie w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 
2014-09-02 13:48:19
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


2014-09-02 13:50:13
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 
2014-09-03 15:32:13
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2014-09-15 13:05:20
PKW

LINK DO STRONY PKW
2014-09-15 13:10:30
Uchwała nr 1/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie
2014-09-23 21:56:25
Uchwała nr 2/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie
2014-09-23 21:59:24