Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej dnia 03.08.2016

z  przeprowadzenia  dyskusji  publicznej  nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Gniew

2016-08-03 16:11:09
protokół z dnia 06 lipca 2016 r

z  przeprowadzenia  dyskusji  publicznej  nad  przyjętymi  rozwiązaniami  w  projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2016-07-07 10:24:17
Sprawozdanie z realizacji Rocznego i wieloletniego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarzadowymi za 2015 rok

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok” oraz "Wieloletniego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok"

2016-05-25 16:41:42
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Polskim Gronowie

2016-04-29 08:45:42
PROTOKÓŁ

z  przeprowadzenia  dyskusji  publicznej  nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Gniew

2016-04-21 14:38:09
Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli wykorzystania

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli wykorzystania

2016-03-22 10:06:49
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania

2016-03-02 15:18:04
Informacja Przewodniczącej Komisji ds zasobu mieszkaniowego Gminy Gniew o pracy Komisji w roku 2015

2016-01-29 08:59:26
Ogłoszenie Starosty Tczewskiego z dnia 21 grudnia 2015 r.

dot. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów dla miejscowości gminy Gniew: Gniew, Gogolewo, Jaźwiska, Jeleń, Kolonia Ostrowicka, Kuchnia, Kursztyn, Nicponia, Opalenie, Piaseczno, Pieniążkowo, Polskie Gronowo, Półwieś, Rakowiec, Szprudowo, Tymawa, Widlice, Wielkie Walichnowy oraz dla miejscowości gminy Morzeszczyn: Gąsiorki, Gętomie, Kierwałd, Nowa Cerkiew, Olsze, w powiecie tczewskim na lata 2016-2025.

Szczegóły w załączniku.

2015-12-29 13:24:00
Protokół z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 16 grudnia 2015 roku

nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin- Gdańsk Przyjaźń na terenie gminy Gniew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2015-12-21 13:25:21