Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”. Konsultacje potrwają od 10 do 24 października 2016 r.

2016-10-10 10:36:28
PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Gniew

2016-10-10 09:37:20
PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej dnia 03.08.2016

z  przeprowadzenia  dyskusji  publicznej  nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Gniew

2016-08-03 16:11:09
protokół z dnia 06 lipca 2016 r

z  przeprowadzenia  dyskusji  publicznej  nad  przyjętymi  rozwiązaniami  w  projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2016-07-07 10:24:17
Sprawozdanie z realizacji Rocznego i wieloletniego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarzadowymi za 2015 rok

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok” oraz "Wieloletniego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok"

2016-05-25 16:41:42
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Polskim Gronowie

2016-04-29 08:45:42
PROTOKÓŁ

z  przeprowadzenia  dyskusji  publicznej  nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Gniew

2016-04-21 14:38:09
Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli wykorzystania

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli wykorzystania

2016-03-22 10:06:49
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania

2016-03-02 15:18:04
Informacja Przewodniczącej Komisji ds zasobu mieszkaniowego Gminy Gniew o pracy Komisji w roku 2015

2016-01-29 08:59:26