Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 21 lipca 2017 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Gniew przy drodze krajowej nr 91 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-07-21 08:38:05
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 12 lipca 2017 roku o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci kanalizacji sanitarnej

2017-07-12 14:54:15
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 14 czerwca 2017 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nicponia na terenie gminy Gniew

2017-06-14 08:38:51
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konsulatcji z mieszkańcami miasta Gniew dotyczących zebrania opinii oraz uwag na temat utworzenia Sołectwa w granicach administracyjnych miasta o nazwie "Nowa Ameryka"

2017-06-08 15:10:31
OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 06 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tymawa, Piaseczno, Jeleń, gmina Gniew

2017-06-07 15:02:01
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 05 czerwca 2017 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Kolonia Ostrowicka, gmina Gniew

2017-06-05 13:10:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-05-10 09:44:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Kolonia Ostrowicka, gmina Gniew

2017-04-24 09:29:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Widlice, gmina Gniew

2017-04-24 09:23:54
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 21 marca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-03-28 08:58:11