Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 07 lutego 2017 roku o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestcyji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej w Miejscowości Brodzkie Młyny, gmina Gniew

2017-02-08 09:32:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew o naborze wniosków na dofinansowanie w ramach konkursu ,,Czyste powietrze Miasta i Gminy Gniew"

2017-01-24 11:27:49
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 24 stycznia 2017 roku

w sprawie wydania decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Nr 01/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Piaseczno, gmina Gniew

2017-01-24 10:14:14
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 11 stycznia 2017 roku

o wszczęciu postępowanie administracyjnego na wniosek Pani Moniki Lamek, ul. Wąbrzeska 46, 82 – 500 Kwidzyn, PROJBUD Usługi Projektowe i Wykonawcze w Budownictwie, działającego z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80 – 858 Gdańsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-01-13 08:34:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 2 stycznia 2017 r.zawiadamiam strony postępowania że postanowieniem znak: RGP.6733.18.2016.MZM z dnia 2 stycznia 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, że zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: Budowa infrastruktury kajakowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”, na działkach nr ew. 35,38,44/1, 44/2 miasto Gniew

2017-01-03 08:51:14
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 19 grudnia 2016 o wszczęciu postępowanie administracyjne na wniosek Pana Edwarda Smentek Dyrektora AQUA – PROJECT, Zakład Inżynierii Wodno – Ściekowej, ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz, działającego z upoważnienia Gminy Gniew w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: Budowa zbiornika retencyjnego wody czystej o pojemności 100 m3 wraz pompownią strefową na działce geodezyjnej nr 552 i 557, arkusz mapy 3, obręb Piaseczno.

2016-12-20 10:07:19
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 19 grudnia 2016 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Gniew przy drodze krajowej Nr 91 oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

2016-12-19 08:43:11
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 14 grudnia 2016 r. O KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

2016-12-14 15:50:37
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 14 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzcji Nr 11/2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4kV zasilającej budynki mieszkalne, na działkach nr ew. 75/2, 94, 96/1, 96/2, 96/7, 96/6, 96/8, obręb Tymawa, gmina Gniew.

2016-12-14 07:36:15
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 8 grudnia 2016 r. o wydaniu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy w Gniewie Nr 10/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakowiec, Małe Wyręby i Wielkie Wyręby. Inwestycja realizowana będzie na n/w działkach geodezyjnych: 287, 286/4, 286/3, 168/3, 168/2, 168/1, 167/2, 166, 285, 99, 165/2, 162, 106, 103, 159, 105, 98, 74/1, 73/2, 74/3, 68, 67, 65, 71, 80/1, 80/2, 81, 82, 69, 54, 58/6, 58/3, 58/9, 44, 6, 104/1, 161, 140, 101, 73/3, 75, 62, 59, 58/1, 48, 57/1, 56, 55, 42/1, 45/1, 25, 15, 9, 8/1, 8/3, obręb Rakowiec, gmina Gniew.

2016-12-08 08:57:13