Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 28 marca 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV o długości ok. 250m, słupowej stacji transformatorowej, budowie słupa energetycznego SN-15kV, budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV o długości ok. 150m, demontażu słupowej stacji transformatorowej, demontażu napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV o długości około 250m, na działkach ew. nr 468, 467, 466, 465 i 130/2, obręb Rakowiec, gmina Gniew.

2018-03-29 08:48:01
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 28 marca 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV o długości ok. 320m oraz budowie jednego słupa energetycznego na działkach ew. nr 66, 68/4 i 78, obręb Widlice, gmina Gniew.

2018-03-29 09:37:44
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie wyznaczenia punktów do głosowania w ramach Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego

2018-03-28 10:59:46
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 02 marca 2018 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:

rozbudowa sieci wodociągowej dla terenu inwestycyjnego wzdłuż ul. Krasickiego w Gniewie do miejscowości Szprudowo, gmina Gniew. Inwestycja objęta wnioskiem realizowana będzie na działkach ew. nr 1/26, 19/6, 20/4, 22/4, miasto Gniew i na działkach ew. nr 251/2, 250/2, 249, 188, 187, 186, 185/7, obręb Szprudowo, gmina Gniew.

2018-03-05 11:35:32
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

"Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oraz demontaż istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV, na działkach nr ew. 101, 102, 106, 108, 110/2, 111, 119, 120, 123, 129, 130, 134, 113/2, obręb Szprudowo, gmina Gniew."

2018-02-27 09:17:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

"Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oraz demontaż istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV, na działkach nr ew. 35 i 52/1, obręb Polskie Gronowo, gmina Gniew."

2018-02-27 09:13:51
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 23 lutego 2018 roku

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Nicponia w gminie Gniew

2018-02-23 10:42:08
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 20 lutego 2018 roku dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji:

budowa linii kablowej nn na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 282/3, 182/1 i 283/6, obręb Piaseczno, gmina Gniew. Inwestycja realizowana będzie w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 190, obręb Piaseczno, gmina Gniew.

2018-02-21 16:42:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości ok. 19100 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wielkie Walichnowy, Kuchnia, Ciepłe, Polskie Gronowo, gmina Gniew

2018-02-14 11:53:41
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 12 lutego 2018 roku o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Wielkie Walichnowy

2018-02-14 11:51:36