Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

"Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oraz demontaż istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV, na działkach nr ew. 101, 102, 106, 108, 110/2, 111, 119, 120, 123, 129, 130, 134, 113/2, obręb Szprudowo, gmina Gniew."

2018-02-27 09:17:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

"Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oraz demontaż istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV, na działkach nr ew. 35 i 52/1, obręb Polskie Gronowo, gmina Gniew."

2018-02-27 09:13:51
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 23 lutego 2018 roku

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Nicponia w gminie Gniew

2018-02-23 10:42:08
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 20 lutego 2018 roku dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji:

budowa linii kablowej nn na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 282/3, 182/1 i 283/6, obręb Piaseczno, gmina Gniew. Inwestycja realizowana będzie w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 190, obręb Piaseczno, gmina Gniew.

2018-02-21 16:42:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości ok. 19100 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wielkie Walichnowy, Kuchnia, Ciepłe, Polskie Gronowo, gmina Gniew

2018-02-14 11:53:41
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 12 lutego 2018 roku o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Wielkie Walichnowy

2018-02-14 11:51:36
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 2 lutego 2018 roku

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew przy ul. Gniewskie Młyny.

2018-02-02 08:40:21
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następująceo rodzaju inwestycji:

budowa iluminacji świetlnej kościoła parafialnego pw. Świętego Jana Chrzciciela na działkach ewidencyjnych nr 309, 310 i 311 obręb Wielkie Walichnowy, gmina Gniew.

2018-01-30 08:59:17
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 18 grudnia 2017 roku dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oraz demontaż istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV na działkach ewidencyjnych nr 101, 102, 106, 108, 110/2, 111, 119, 120, 123, 129, 130, 134, 113/2, obręb Szprudowo, gmina Gniew.

2017-12-20 09:58:46
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 18 grudnia 2017 roku dotyczące wszczęcia postępowania adminisracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oraz demontaż istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV na działkach ewidencyjnych nr 35 i 52/1 obręb Polskie Gronowo, gmina Gniew.

2017-12-20 09:53:42