Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
wsi Tymawa, Piaseczno, Jeleń i Rakowiec na terenie gminy Gniew

2010-01-05 10:46:40