Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kursztyn w gminie Gniew.
2010-11-19 11:58:11
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2010-08-26 12:43:26
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z 20 lipca 2010 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV, przebudowie istniejącej stacji transformatorowej oraz linii napowietrznej SN15kV, demontażu linii napowietrznej nn 0,4kV, w związku z zasilaniem zespołu działek mieszkaniowych obejmującego teren działek geodezyjnych nr 286, 22/1, 367, 312, 75/1, 79/3, 79/4, 79/5, 79/6, 79/7, 79/8, 79/9, 79/11, 79/13, 79/14, 79/15, 79/16, 79/17, 79/18, 79/19, 79/20 w miejscowości Tymawa, w gminie Gniew
2010-07-26 10:09:11
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 2010-07-15

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2010-07-15 11:38:05
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 15 lipca 2010 r.

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2010-07-15 11:35:53
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2010-07-15 09:04:29
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2010-06-18 11:14:22
OBWIESZCZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew na wschód od drogi krajowej Nr 1 do granicy miasta
2010-06-18 11:12:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod lokalizację elektrowni w rejonie miejscowości Opalenie
2010-06-18 11:00:32
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2010-06-16 09:19:59