Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 22.07.2011

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kursztyn

2011-07-13 11:04:40
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 3 czerwca 2011

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gniew dla fragmentu wsi KURSZTYN
2011-06-02 12:25:01
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 05.05.2011 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Gniew oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.

2011-05-04 11:45:08
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 2011-05-05

 o zmianie granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nicponia, gmina Gniew oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla terenu objętego opracowaniem
2011-05-04 08:51:20
Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Gniew z dnia 4.05.2011 roku

 o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gniew” dla fragmentu miasta Gniew


2011-04-29 10:13:10
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nicponia w gminie Gniew.
2011-04-15 09:11:35
Obwieszczenie Burmistrza miasta i Gminy Gniew z dnia 15.04.2011

sprawie: przystąpienia do sporządzenia Zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gniew” dla fragmentu miasta Gniew.

2011-04-15 09:06:15
OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Gniew

 o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko  w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gniew”
dla fragmentu wsi Kursztyn
2011-03-31 15:35:32
OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Gniew

 o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko  w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kursztyn
2011-03-31 15:31:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 8 lutego 2011 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2011-02-08 10:18:52