Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 07.08.2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami sołectw: Brody pomorskie, Ciepłe, Gogolewo, Jaźwiska, Jeleń, kolonia Ostrowicka, Kuchnia, Kursztyn, Nicponia, Opalenie, Piaseczno, Pieniążkowo, Polskie Gronowo, Półwieś, Rakowiec, Szprudowo, Tymawa, Widlice, Wielkie Walichnowy dotyczących zebrania opinii i uwag do projektów statutów dla poszczególnych sołectw Gminy Gniew
2015-08-28 10:47:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 07 września 2015 roku

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gniew

2015-09-10 14:49:10
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 14 września 2015 r.sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV.w Szprudowie.

2015-09-14 12:05:20
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 09 października 2015 r.

2015-10-09 11:02:35
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 12 października 2015 r.

w sprawie wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Nr 08/2015 o lokalizacji inwestycji celu publicznego przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych nr 167 i 175, obręb Szprudowo, gmina Gniew dla inwestycji o nazwie: budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami

2015-10-14 12:49:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 16 listopada 2015 roku

w sparwei wydania decyzji nr 09/2015 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2015-11-17 08:21:19
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 19 listopada 2015 roku

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin- Gdańsk Przyjaźń na terenie gminy Gniew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

projekt dostępny pod adresem http://www.bip.gniew.pl/Article/id,584.html

2015-11-30 09:32:23
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 04 stycznia 2016 roku

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Tymawa, Piaseczno, Jeleń i Rakowiec na terenie gminy Gniew

2016-01-04 09:22:41
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 04 stycznia 2016 roku

o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Tymawa, Piaseczno, Jeleń i Rakowiec na terenie gminy Gniew

2016-01-04 09:24:28
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 1 lutego 2016 roku

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu zaktualizowanego „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Gniew” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2016-02-01 12:03:29