Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 27 kwietnia 2018 roku dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

budowa linii kablowej 0,4kV zasilającej budynki mieszkalne i instalację radiokomunikacyjną sieci P4 na działkach nr ew. 373/2, 383 i 388, obręb Rakowiec, gmina Gniew.

2018-04-27 11:55:26
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 20 kwietnia 2018 roku

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Szprudowo w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych w gminie Gniew oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionego planu miejscowego

2018-04-20 07:56:06
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 20 kwietnia 2018 roku

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kursztyn w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych w gminie Gniew oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionego planu miejscowego

2018-04-20 07:39:15
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji:.

budowa iluminacji świetlnej kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela, na działkach ew. nr 309, 310, 311, obręb Wielkie Walichnowy, gmina Gniew.

2018-04-09 14:36:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 29 marca 2018 roku

 

 

2018-03-29 13:07:01
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 28 marca 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV o długości ok. 320m oraz budowie jednego słupa energetycznego na działkach ew. nr 66, 68/4 i 78, obręb Widlice, gmina Gniew.

2018-03-29 09:37:44
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 28 marca 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV o długości ok. 250m, słupowej stacji transformatorowej, budowie słupa energetycznego SN-15kV, budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV o długości ok. 150m, demontażu słupowej stacji transformatorowej, demontażu napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV o długości około 250m, na działkach ew. nr 468, 467, 466, 465 i 130/2, obręb Rakowiec, gmina Gniew.

2018-03-29 08:48:01
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie wyznaczenia punktów do głosowania w ramach Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego

2018-03-28 10:59:46
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 02 marca 2018 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:

rozbudowa sieci wodociągowej dla terenu inwestycyjnego wzdłuż ul. Krasickiego w Gniewie do miejscowości Szprudowo, gmina Gniew. Inwestycja objęta wnioskiem realizowana będzie na działkach ew. nr 1/26, 19/6, 20/4, 22/4, miasto Gniew i na działkach ew. nr 251/2, 250/2, 249, 188, 187, 186, 185/7, obręb Szprudowo, gmina Gniew.

2018-03-05 11:35:32
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

"Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oraz demontaż istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV, na działkach nr ew. 101, 102, 106, 108, 110/2, 111, 119, 120, 123, 129, 130, 134, 113/2, obręb Szprudowo, gmina Gniew."

2018-02-27 09:17:20