Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 04 maja 2018 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczngo dla zamierzenia pn.:

przebudowa sieci elektroenergetycznych polegających na: demontażu linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia oraz budowa nowej słupowej stacji transformatorowej oraz nowych linii kablowych podziemnych niskiego i średniego napięcia na działkach nr ew. 92, 93, 94, 95, 96, 104/1, 104/2, 105, 107, obręb Rakowiec, gmina Gniew oraz na działkach nr ew. 36, 37, 43, 44, 45, 49, 50, 57, 60, obręb jeleń, gmina Gniew.

2018-05-07 11:05:33
OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 06 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tymawa, Piaseczno, Jeleń, gmina Gniew

2017-06-07 15:02:01
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 27 kwietnia 2018 r. o kontroli oprózniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni scieków

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 27 kwietnia 2018 r. o kontroli oprózniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni scieków

2018-04-30 13:54:23
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 27 kwietnia 2018 roku dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

budowa linii kablowej 0,4kV zasilającej budynki mieszkalne i instalację radiokomunikacyjną sieci P4 na działkach nr ew. 373/2, 383 i 388, obręb Rakowiec, gmina Gniew.

2018-04-27 11:55:26
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 05 czerwca 2017 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Kolonia Ostrowicka, gmina Gniew

2017-06-05 13:10:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 20 kwietnia 2018 roku

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Szprudowo w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych w gminie Gniew oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionego planu miejscowego

2018-04-20 07:56:06
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 20 kwietnia 2018 roku

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kursztyn w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych w gminie Gniew oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionego planu miejscowego

2018-04-20 07:39:15
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konsulatcji z mieszkańcami miasta Gniew dotyczących zebrania opinii oraz uwag na temat utworzenia Sołectwa w granicach administracyjnych miasta o nazwie "Nowa Ameryka"

2017-06-08 15:10:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji:.

budowa iluminacji świetlnej kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela, na działkach ew. nr 309, 310, 311, obręb Wielkie Walichnowy, gmina Gniew.

2018-04-09 14:36:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 29 marca 2018 roku

 

 

2018-03-29 13:07:01