Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 18 grudnia 2017 roku dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oraz demontaż istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV na działkach ewidencyjnych nr 101, 102, 106, 108, 110/2, 111, 119, 120, 123, 129, 130, 134, 113/2, obręb Szprudowo, gmina Gniew.

2017-12-20 09:58:46
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 18 grudnia 2017 roku dotyczące wszczęcia postępowania adminisracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oraz demontaż istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV na działkach ewidencyjnych nr 35 i 52/1 obręb Polskie Gronowo, gmina Gniew.

2017-12-20 09:53:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 27 listopada 2017 roku o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nastepującego rodzaju inwestycji:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Polskie Gronowo, Kuchnia, gmina Gniew".

2017-11-27 11:25:19
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 27 listopada 2017 roku o wszczeęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nastepującego rodzaju inwestycj:i

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielkie Walichnowy, gmina Gniew".

2017-11-27 11:21:18
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie:

 

2017-11-07 12:05:46
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 30 października 2017 roku dot. wydania decyzji w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie:

2017-10-30 14:43:52
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 24 października 2017 roku

2017-10-25 14:10:16
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 20 października 2017 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew przy ul. Gniewskie Młyny

2017-10-20 08:29:41
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestcyji celu publicznego

2017-10-13 08:46:40
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-10-10 13:19:09
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 20 września 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gniewie, przy ul. Krasickiego

2017-09-20 16:03:31
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 20 września 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Jaźwiska

2017-09-20 15:53:33
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 3 sierpnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Kursztyn dotyczących weryfikacji stanowiska mieszkańców Sołectwa Kursztyn na temat zmiany przynależności miejscowości Cierzpice poprzez wyłączenie jej z Sołectwa Kursztyn i utworzenie odrębnego sołectwa o nazwie "Sołectwo Cierzpice"

2017-08-18 10:09:29
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-08-07 14:04:50
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 21 lipca 2017 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Gniew przy drodze krajowej nr 91 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-07-21 08:38:05
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 12 lipca 2017 roku o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci kanalizacji sanitarnej

2017-07-12 14:54:15
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 14 czerwca 2017 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nicponia na terenie gminy Gniew

2017-06-14 08:38:51
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konsulatcji z mieszkańcami miasta Gniew dotyczących zebrania opinii oraz uwag na temat utworzenia Sołectwa w granicach administracyjnych miasta o nazwie "Nowa Ameryka"

2017-06-08 15:10:31
OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 06 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tymawa, Piaseczno, Jeleń, gmina Gniew

2017-06-07 15:02:01
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 05 czerwca 2017 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Kolonia Ostrowicka, gmina Gniew

2017-06-05 13:10:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-05-10 09:44:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Kolonia Ostrowicka, gmina Gniew

2017-04-24 09:29:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Widlice, gmina Gniew

2017-04-24 09:23:54
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 21 marca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-03-28 08:58:11
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestcyji celu publicznego w miejscowości Kuchnia, gmina Gniew

2017-03-23 08:37:16
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestcyji celu publicznego w miejscowości Brodzkie Młyny, gmina Gniew

2017-03-15 13:58:23
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Widlice, gmina Gniew

2017-02-28 12:10:51
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla budowy gazociągu niskiego ciśnienia w mieście Gniew

2017-02-16 10:00:41
OBWIESZCZENIE BURMIASTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 15 lutego 2017 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

2017-02-15 10:25:28
Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

2017-02-08 11:38:33
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 07 lutego 2017 roku o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestcyji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej w Miejscowości Brodzkie Młyny, gmina Gniew

2017-02-08 09:32:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew o naborze wniosków na dofinansowanie w ramach konkursu ,,Czyste powietrze Miasta i Gminy Gniew"

2017-01-24 11:27:49
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 24 stycznia 2017 roku

w sprawie wydania decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Nr 01/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Piaseczno, gmina Gniew

2017-01-24 10:14:14
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 11 stycznia 2017 roku

o wszczęciu postępowanie administracyjnego na wniosek Pani Moniki Lamek, ul. Wąbrzeska 46, 82 – 500 Kwidzyn, PROJBUD Usługi Projektowe i Wykonawcze w Budownictwie, działającego z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80 – 858 Gdańsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-01-13 08:34:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 2 stycznia 2017 r.zawiadamiam strony postępowania że postanowieniem znak: RGP.6733.18.2016.MZM z dnia 2 stycznia 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, że zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: Budowa infrastruktury kajakowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”, na działkach nr ew. 35,38,44/1, 44/2 miasto Gniew

2017-01-03 08:51:14
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 19 grudnia 2016 o wszczęciu postępowanie administracyjne na wniosek Pana Edwarda Smentek Dyrektora AQUA – PROJECT, Zakład Inżynierii Wodno – Ściekowej, ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz, działającego z upoważnienia Gminy Gniew w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: Budowa zbiornika retencyjnego wody czystej o pojemności 100 m3 wraz pompownią strefową na działce geodezyjnej nr 552 i 557, arkusz mapy 3, obręb Piaseczno.

2016-12-20 10:07:19
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 19 grudnia 2016 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Gniew przy drodze krajowej Nr 91 oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

2016-12-19 08:43:11
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 14 grudnia 2016 r. O KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

2016-12-14 15:50:37
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 14 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzcji Nr 11/2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4kV zasilającej budynki mieszkalne, na działkach nr ew. 75/2, 94, 96/1, 96/2, 96/7, 96/6, 96/8, obręb Tymawa, gmina Gniew.

2016-12-14 07:36:15
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 8 grudnia 2016 r. o wydaniu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy w Gniewie Nr 10/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakowiec, Małe Wyręby i Wielkie Wyręby. Inwestycja realizowana będzie na n/w działkach geodezyjnych: 287, 286/4, 286/3, 168/3, 168/2, 168/1, 167/2, 166, 285, 99, 165/2, 162, 106, 103, 159, 105, 98, 74/1, 73/2, 74/3, 68, 67, 65, 71, 80/1, 80/2, 81, 82, 69, 54, 58/6, 58/3, 58/9, 44, 6, 104/1, 161, 140, 101, 73/3, 75, 62, 59, 58/1, 48, 57/1, 56, 55, 42/1, 45/1, 25, 15, 9, 8/1, 8/3, obręb Rakowiec, gmina Gniew.

2016-12-08 08:57:13
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 7 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Nr 9/2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę sieci wodociągowej na działkach nr ew. 310/4, 323, 222/4, 329, 316, 315, 335/1, 336/1, 336/2, 336/3, 336/4, 173, 148, 180, 269, 202/3, 322, 251, 254, 251, 219/14, 318, 327, 328, 334, 316, 335/2, 218, 169, 202/2, 202/1, 164, 178, 150, 226/1, 264, 224, 214, 267, 207, 268, 200, obręb Rakowiec, gmina Gniew.

2016-12-07 09:43:41
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 2 grudnia 2016 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Tymawa, Piaseczno, Jeleń i Rakowiec na terenie gminy Gniew

2016-12-02 10:36:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 29 listopada 2016 2014 r. o zawieszeniu postepowania administracyjnego w sparwieie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę sieci wodociągowej, na działkach nr ew. 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 53/1, 53/2, 41, 49/3, 49/5, 12, 11/1, 39/1, 41, 42, 35, 10, obręb Gniew, gmina Gniew, na działkach nr ew. 213, 214, 215, 227/2, 216, 217, 221/1, 173/1, 171, 170, 168, 167, 166, 165, 225, 230, 223/2, 227/1, 211, 226, 174, obręb Gogolewo, gmina Gniew oraz na działkach nr ew. 190, 188, 185, 195, 186, 181, 180, 187, obręb Kursztyn, gmina Gniew

2016-11-30 13:30:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 23 listopad 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: Budowa infrastruktury kajakowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia” na ternie gminy Gniew na działkach geodezyjnych nr 35,38,44/1,44/2 arkusz mapy 36, miasto Gniew.

2016-11-23 16:15:17
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 23 listopad 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: Budowa infrastruktury kajakowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia” na ternie gminy Gniew na działkach geodezyjnych nr 99/13,100,107 arkusz mapy 6, obręb Kurszytyn, miejscowość Brody Pomorskie.

2016-11-23 16:02:20
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 10 listopada 2017 r. o wydaniu decyzji Nr 8/2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę infrastruktury technicznej w obrębie istniejącego ujęcia wody, na działce ewidencyjnej nr 44/4 obręb Kursztyn, gmina Gniew.

2016-11-10 08:28:58
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 4 listopad 2016 r.w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: Zasilanie energetyczne działek nr 96/2, 96/4, 96/5, 96/6, 96/7, 969, 96/10, 96/11 i 96/12 w Tymawie dla zespołu budynków jednorodzinnych, poprzez budowę linii kablowej nn od stacji transformatorowej przez złącza kablowe. Inwestycja realizowana będzie na działkach geodezyjnych nr 75/2, 94, 96/1, 96/2, 96/6, 96/7, 96/8, obręb Tymawa.

2016-11-04 08:38:08
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 3 listopad 2016 r.w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakowiec, Małe Wyręby i Wielkie Wyręby. Inwestycja realizowana będzie na n/w działkach geodezyjnych: 287,286/4,286/3,168/3,168/2,168/1,167/2,166,285,99,165/2,162,106,103,159,105,98,74/1,73/2,74/3,68,67,65,71,80/1,80/2,81,82,69,54,58/6,58/3,58/9,44,6,286/3,168/1,167/2,166,165/2,162,104/1,161,103,140,105,101,73/3,75,65,71,80/2,62,59,58/1,58/3,48,57/1,56,55,42/1,45/1,25,15,9,8/1,8/3,obręb Rakowiec

2016-11-04 07:21:35
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 31 października 2016 r. o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sparwie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brodzkie Młyny, gmina Gniew. Inwestycja realizowana będzie na działkach geodezyjnych nr:9/2,9/3,9/4,9/5,9/6,9/7,9/8,9/9,9/10,9/11,9/12,9/13, ark. mapy 24, obręb Gniew, 12,11/1 ark. mapy 23, obręb Gniew, 39/1,41,42,35,10 ark. mapy 36, obręb Gniew, 225,230,223/2,227/1,211,226 ark mapy 3, obręb Gogolewo, 174, ark mapy 2, obręb Gogolewo, 190,188, 185,195,186,181,180, ark mapy 11, obręb Kursztyn

2016-11-02 09:18:27
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 31 października 2016 roku wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Nr 7/2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę sieci wodociągowej, na działkach nr ew. 251/1, 283/4, 279, 235, 187/1, 327/4, 339/3, 369/2, 370/3, 354, 388, 604/3, 334, 335, 322, 293, 307, 308, 297, 227, 223, 157/2, 527/1, 238/1, 201/1, 200/1, 203, 237/1, 279, 234, 199/2, 195, 194/1, 283/5, 283/6, 198/2, 282/3, 281/3, 277/1, 276/1, 456/3, 274/5, 318/1, 325/1, 384/1, 383/1, 357/1, 391/1, 373, 380/1, 387, 605, 604/2, 604/3, 604/4, 334, 335, 340, 341/4, 330, 323/3, 323/2, 606/2, 317/1, 368/3, 292, 273, 305, 315/1 w b Piasecznie

2016-11-02 08:20:44