Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

2018-11-21 11:18:32
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 05 września 2018 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej w miejscowości Wielkiie Walichnowy

2018-09-06 10:44:38
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:

demontaż istniejącej stacji transformatorowej, istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV oraz istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia 15kV, a także budowa stacji transformatorowej, linii podziemnej kablowej niskiego napięcia 0,4kV oraz linii podziemnej kablowej średniego napięcia 15kV, na działkach nr ew. 92, 93, 94, 95, 96, 104/1, 104/2, 105, 107, obręb Rakowiec, gmina Gniew oraz na działkach nr ew. 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 49, 50, 57, 60, obręb Jeleń, gmina Gniew.

2018-08-01 11:00:32
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

budowa kablowej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV, na działkach nr ew. 383, 388, 373/2, obręb Rakowiec, gmina Gniew.

2018-07-06 10:48:40
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 14 czerwca 2018 r. dotyczącego ponownego wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielkie Walichnowy, gmina Gniew.

2018-06-19 10:30:07
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 160,0 m wraz z przyłączami, na działkach nr ew. 42/2, 41/2, 41/3, miasto Gniew.

2018-05-29 14:16:27
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 16 maja 2018 roku dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

budowy kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV o długości ok. 320m oraz budowy jednego słupa energetycznego na działkach ew. nr 66, 68/4 i 78, obręb Widlice, gmina Gniew.

2018-05-17 11:38:38
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 15 maja 2018 roku dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej, słupa energetycznego SN-15kV oraz napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV, a także demontaż istniejącej słupowej stacji transformatorowej oraz napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV, na działkach nr ew. 468, 467, 466, 465, 130/2, obręb Rakowiec, gmina Gniew.

2018-05-16 09:03:26
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 14 czerwca 2017 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nicponia na terenie gminy Gniew

2017-06-14 08:38:51
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 14 maja 2018 roku dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:

rozbudowa sieci wodociągowej, na działkach nr ew. 1/26, 19/6, 20/4, 22/4, obręb Gniew, gmina Gniew oraz na działkach nr ew. 251/2, 250/2, 249, 188, 187, 186, 185/7, obręb Szprudowo, gmina Gniew.

2018-05-14 15:09:32
OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 06 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tymawa, Piaseczno, Jeleń, gmina Gniew

2017-06-07 15:02:01
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 04 maja 2018 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczngo dla zamierzenia pn.:

przebudowa sieci elektroenergetycznych polegających na: demontażu linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia oraz budowa nowej słupowej stacji transformatorowej oraz nowych linii kablowych podziemnych niskiego i średniego napięcia na działkach nr ew. 92, 93, 94, 95, 96, 104/1, 104/2, 105, 107, obręb Rakowiec, gmina Gniew oraz na działkach nr ew. 36, 37, 43, 44, 45, 49, 50, 57, 60, obręb jeleń, gmina Gniew.

2018-05-07 11:05:33
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 27 kwietnia 2018 r. o kontroli oprózniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni scieków

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 27 kwietnia 2018 r. o kontroli oprózniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni scieków

2018-04-30 13:54:23
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 27 kwietnia 2018 roku dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

budowa linii kablowej 0,4kV zasilającej budynki mieszkalne i instalację radiokomunikacyjną sieci P4 na działkach nr ew. 373/2, 383 i 388, obręb Rakowiec, gmina Gniew.

2018-04-27 11:55:26
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 05 czerwca 2017 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Kolonia Ostrowicka, gmina Gniew

2017-06-05 13:10:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 20 kwietnia 2018 roku

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Szprudowo w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych w gminie Gniew oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionego planu miejscowego

2018-04-20 07:56:06
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 20 kwietnia 2018 roku

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kursztyn w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych w gminie Gniew oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionego planu miejscowego

2018-04-20 07:39:15
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konsulatcji z mieszkańcami miasta Gniew dotyczących zebrania opinii oraz uwag na temat utworzenia Sołectwa w granicach administracyjnych miasta o nazwie "Nowa Ameryka"

2017-06-08 15:10:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji:.

budowa iluminacji świetlnej kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela, na działkach ew. nr 309, 310, 311, obręb Wielkie Walichnowy, gmina Gniew.

2018-04-09 14:36:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 29 marca 2018 roku

 

 

2018-03-29 13:07:01
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 28 marca 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV o długości ok. 250m, słupowej stacji transformatorowej, budowie słupa energetycznego SN-15kV, budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV o długości ok. 150m, demontażu słupowej stacji transformatorowej, demontażu napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV o długości około 250m, na działkach ew. nr 468, 467, 466, 465 i 130/2, obręb Rakowiec, gmina Gniew.

2018-03-29 08:48:01
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 28 marca 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV o długości ok. 320m oraz budowie jednego słupa energetycznego na działkach ew. nr 66, 68/4 i 78, obręb Widlice, gmina Gniew.

2018-03-29 09:37:44
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie wyznaczenia punktów do głosowania w ramach Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego

2018-03-28 10:59:46
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 02 marca 2018 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:

rozbudowa sieci wodociągowej dla terenu inwestycyjnego wzdłuż ul. Krasickiego w Gniewie do miejscowości Szprudowo, gmina Gniew. Inwestycja objęta wnioskiem realizowana będzie na działkach ew. nr 1/26, 19/6, 20/4, 22/4, miasto Gniew i na działkach ew. nr 251/2, 250/2, 249, 188, 187, 186, 185/7, obręb Szprudowo, gmina Gniew.

2018-03-05 11:35:32
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

"Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oraz demontaż istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV, na działkach nr ew. 101, 102, 106, 108, 110/2, 111, 119, 120, 123, 129, 130, 134, 113/2, obręb Szprudowo, gmina Gniew."

2018-02-27 09:17:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

"Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oraz demontaż istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV, na działkach nr ew. 35 i 52/1, obręb Polskie Gronowo, gmina Gniew."

2018-02-27 09:13:51
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 23 lutego 2018 roku

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Nicponia w gminie Gniew

2018-02-23 10:42:08
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 20 lutego 2018 roku dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji:

budowa linii kablowej nn na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 282/3, 182/1 i 283/6, obręb Piaseczno, gmina Gniew. Inwestycja realizowana będzie w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 190, obręb Piaseczno, gmina Gniew.

2018-02-21 16:42:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości ok. 19100 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wielkie Walichnowy, Kuchnia, Ciepłe, Polskie Gronowo, gmina Gniew

2018-02-14 11:53:41
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 12 lutego 2018 roku o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Wielkie Walichnowy

2018-02-14 11:51:36
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 2 lutego 2018 roku

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew przy ul. Gniewskie Młyny.

2018-02-02 08:40:21
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następująceo rodzaju inwestycji:

budowa iluminacji świetlnej kościoła parafialnego pw. Świętego Jana Chrzciciela na działkach ewidencyjnych nr 309, 310 i 311 obręb Wielkie Walichnowy, gmina Gniew.

2018-01-30 08:59:17
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 18 grudnia 2017 roku dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oraz demontaż istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV na działkach ewidencyjnych nr 101, 102, 106, 108, 110/2, 111, 119, 120, 123, 129, 130, 134, 113/2, obręb Szprudowo, gmina Gniew.

2017-12-20 09:58:46
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 18 grudnia 2017 roku dotyczące wszczęcia postępowania adminisracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oraz demontaż istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV na działkach ewidencyjnych nr 35 i 52/1 obręb Polskie Gronowo, gmina Gniew.

2017-12-20 09:53:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 27 listopada 2017 roku o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nastepującego rodzaju inwestycji:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Polskie Gronowo, Kuchnia, gmina Gniew".

2017-11-27 11:25:19
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 27 listopada 2017 roku o wszczeęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nastepującego rodzaju inwestycj:i

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielkie Walichnowy, gmina Gniew".

2017-11-27 11:21:18
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie:

 

2017-11-07 12:05:46
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 30 października 2017 roku dot. wydania decyzji w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie:

2017-10-30 14:43:52
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 24 października 2017 roku

2017-10-25 14:10:16
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 20 października 2017 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew przy ul. Gniewskie Młyny

2017-10-20 08:29:41