Jednostki i instytucje współdziałające 

 

STAROSTWO POWIATOWE

ul. J. Dąbrowskiego 18

83-110 Tczew

tel. 58 531 30 60

fax: 58 531 29 26

strona internetowa: www.powiat.tczew.pl

e-mail: starostwo@powiat.tczew.plZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Oddział w Gdańsku Inspektorat w Tczewie

ul. Jagiellońska 55

83-110 Tczew

tel. 58 530 97 00

fax: 58 530 98 40URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU

Oddział w Tczewie

ul. Armii Krajowej 86

83-110 Tczew

tel./fax: 58 532 78 46URZĄD SKARBOWY

ul. Gdańska 33

83-110 Tczew

tel. 58 532 90 10

fax: 58 532 90 66

e-mail: us2219@pm.mofnet.gov.plPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

Wydział Finansów i Budżetu

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

tel. 58 301 47 37

fax: 58 307 74 93

strona internetowa: www.uw.gda.pl

e-mail: zok@gdansk.uw.gov.plKRAJOWE BIURO WYBORCZE

Delegatura w Gdańsku

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

tel. 58 307 72 96

fax: 58 301 27 30


MINISTERSTWO EDUKACJI NARODWEJ

ul. Aleja Szucha 25

00-918 Warszawa

tel. 22 347 41 00

fax: 22 628 35 04

strona internetowa: www.men.gov.pl

e-mail: informacja@men.gov.plMINISTERSTWO FINANSÓW

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

tel./fax: 22 694 55 55

strona internetowa: www.mf.gov.pl

e-mail: kancelaria@mofnet.gov.plREGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

ul. Wały Jagiellońskie 36

80-853 Gdańsk

tel. 58 301 86 45

fax: 58 346 25 15

strona internetowa: www.bip.gdansk.gov.pl

e-mail: gdansk@rio.gov.plBANK OCHRONY ŚRODOWISKA

Oddział w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30

80-824 Gdańsk

tel. 58 301 12 75

fax: 58 301 68 88

e-mail: gdansk@bosbank.plWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ul. Straganiarska 24-27

80-837 Gdańsk

tel./ fax: 58 301 91 92

strona internetowa: www.wfosigw-gda.pl

e-mail: fundusz@wfosigw-gda.plNARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

tel. 22 459 00 00

fax: 22 459 01 01

strona internetowa: www.nfosigw.gov.pl

e-mail: fundusz@nfosigw.gov.plBANK SPÓŁDZIELCZY

Plac Grunwaldzki 26

83-140 Gniew

tel. 58 530 54 60

fax: 58 530 54 77

strona internetowa: www.bsgniew.pl

e-mail: bank@bsgniew.plBANK POCZTOWY S.A.

Centrala Bydgoszcz

ul. Jagiellońska 17

85-959 Bydgoszcz

tel. 52 349 91 00

fax: 52 327 04 07

strona internetowa: www.bp.com.pl


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

tel./fax:   58 326 15 56

strona internetowa:  www.woj-pomorskie.pl

e-mail: info@woj-pomorskie.pl


 

 


Liczba odwiedzin : 857
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Biskup
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Machlus
Czas wytworzenia: 2010-04-14 14:43:41
Czas publikacji: 2010-04-14 14:43:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak