Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
031. Zarządzenie Nr 31/13 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 15 kwietnia 2013 r.

 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Gniew"
2014-01-14 09:53:05
129. Zarządzenie Nr 129/13 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 20 grudnia 2013 r.

 w sprawie zatwierdzenia " Wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym " oraz  " Wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie  bezprzetargowym"
2013-12-20 11:31:28
130. Zarządzenie Nr 130/13 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 19 grudnia 2013 r.

 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew " Organizacja i upowszechnienie kultury w gminie Gniew w roku 2014- wsparcie finansowe i organizacyjne oddalonych inicjatyw kulturalnych"
2013-12-19 15:02:53
126. Zarządzenie Nr 126/13 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 5 grudnia 2013 r.

 w sprawie przyjęcia dokumentu projektu: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gniew
2013-12-12 08:31:10
118. Zarządzenie Nr 118/13 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie przeprowadzania kontroli z zakresu poprawności danych zawieranych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
2013-12-11 16:08:46
114. Zarządzenie Nr 114/13 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 15 listopada 2013 r.

 w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2013-12-10 11:19:22
090. Zarządzenie Nr 90/13 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 12 sierpnia 2013 r.

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/13 Burmistrz Miasta i Gminy Gniew z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie powołania gminnego zespołu interdyscyplinarnego.
2013-12-10 11:11:59
045. Zarządzenie Nr 45/13 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 21 maja 2013 r.

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz określenia trybu jej pracy.
2013-12-10 11:07:39
115. Zarządzenie Nr 115/13 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 19 listopada 2013 r.

 w sprawie ustalenia godzin otwarcia Urzędu Miasta i Gminy Gniew.
2013-12-09 11:57:49
125. Zarządzenie Nr 125/13 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 6 grudnia 2013 r.

 w sprawie zatwierdzenia " Wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym ".
2013-12-06 13:25:10