Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
015. Zarządzenie Nr 15/13 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 31 stycznia 2013 r.

 w sprawie zatwierdzenia " wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym i w trybie bezprzetargowym".
2013-01-15 13:27:29
005. Zarządzenie Nr 5/13 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 7 stycznia 2013 r.

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum.
2013-01-16 10:16:23
001. Zarządzenie Nr 1/13 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 2 stycznia 2013 r.

 w sprawie zlecenia spółce z o.o. INWEST - KOM w Gniewie , zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej na rok 2013.
2013-01-16 14:54:23
012. Zarządzenie Nr 12/13 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 17 stycznia 2013 r.

 w sprawie zatwierdzenia " Wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym" oraz " Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym".
2013-01-17 11:53:27
009. Zarządzenie Nr 9/13 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 16 stycznia 2013 r.

 w sprawie planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości w roku 2013.
2013-01-17 13:54:50
010. Zarządzenie Nr 10/13 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 16 stycznia 2013 r.

 w sprawie planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na okres 3 lat.
2013-01-17 13:57:32
006. Zarządzenie Nr 6/13 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 9 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz określenia form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem na rok 2013.
2013-01-18 11:04:25
007. Zarządzenie Nr 7/13 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 10 stycznia 2013 r.

 w sprawie wprowadzenia dziennika elektronicznego w Zespole Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu.
2013-01-18 11:21:13
014. Zarządzenie Nr 14/13 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 21 stycznia 2013 r.

 w sprawie powołania komisji przetargowej.
2013-01-22 09:30:45
011. Zarządzenie Nr 11/13 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 16 stycznia 2013 r.

 w sprawie powołania gminnego zespołu interdyscyplinarnego.
2013-02-08 09:01:02