Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWSKA DYREKTORÓW SZKÓŁ NA TERENIE MIASTA I GMINY GNIEW

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew

ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów następujących szkół:


  • Szkoła Podstawowa w Tymawie, Tymawa 41, 83-140 Gniew;

  • Szkoła Podstawowa w Piasecznie, Piaseczno 26, 83-123 Piaseczno

2009-05-13 12:24:25
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWSKA DYREKTORÓW SZKÓŁ NA TERENIE MIASTA I GMINY GNIEW​Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów następujących szkół:
· Szkoła Podstawowa w Ostrowitem, Ostrowite 5, 83-230 Smętowo Graniczne;
· Zespół Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu, ul. ks. Ludwika Warneckiego 10, 83-136 Opalenie.
2010-05-19 08:50:46
Zapytanie ofertowe nr RSP.042.1.37.2012

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zamówienie na pomoce dydaktyczne do projektu „Indywidualna droga do nauki uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Gniew”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.


2012-03-19 09:30:24
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWSKA DYREKTORÓW SZKÓŁ NA TERENIE MIASTA I GMINY GNIEW

  Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów następujących szkół:  • Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego, ul. Gdańska 16, 83-140 Gniew,

  • Gimnazjum im. gen. Józefa Hallera, ul. 27 Stycznia 19, 83-140 Gniew.

2013-05-09 09:12:53
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Piasecznie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.
2014-04-29 13:31:06
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWSKA DYREKTORÓW SZKÓŁ NA TERENIE MIASTA I GMINY GNIEW

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Piasecznie, Piaseczno 26
2015-02-05 09:17:20