Ogłoszenie o przetargu 

 

na dostawę oprogramowania i sprzętu IT

 

 
 

Załączniki

Ogłoszenie nr 642927 IT.pdf

Data: 2018-10-31 11:39:05 Rozmiar: 222.6k Format: .pdf Pobierz

Część I SIWZ.doc

Data: 2018-10-31 11:39:05 Rozmiar: 148k Format: .doc Pobierz

Załącznik 1 - formularz oferty.doc

Data: 2018-10-31 11:39:05 Rozmiar: 100k Format: .doc Pobierz

Załącznik 1A - formularz cenowy.doc

Data: 2018-10-31 11:39:05 Rozmiar: 90.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik 2 - wzór oświadczenia - pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępniania zasobów.doc

Data: 2018-10-31 11:39:05 Rozmiar: 76k Format: .doc Pobierz

Załącznik 3 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc

Data: 2018-10-31 11:39:05 Rozmiar: 69k Format: .doc Pobierz

Załącznik 4 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc

Data: 2018-10-31 11:39:05 Rozmiar: 51k Format: .doc Pobierz

Załącznik 5 - wzór informacji, że wykonawca nie należy-należy do grupy kapitałowej.doc

Data: 2018-10-31 11:39:05 Rozmiar: 52.5k Format: .doc Pobierz

Część II SIWZ- wzór umowy.doc

Data: 2018-10-31 11:39:05 Rozmiar: 67.5k Format: .doc Pobierz

Część III SIWZ - OPZ.doc

Data: 2018-10-31 11:39:05 Rozmiar: 93.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 179
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację : Sebastian Frymarski
Osoba odpowiedzialna za informację : Sebastian Frymarski
Czas wytworzenia: 2018-10-31 11:39:05
Czas publikacji: 2018-10-31 11:45:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak