Uchwały podjete podczas XLIV sesji Rady Miejskiej w Gniewie - 31 stycznia 2018 r. 

 
 
 

Załączniki

UCHWAŁA NR XLIV/313/18 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/304/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2018.

Data: 2018-02-02 11:21:22 Rozmiar: 664.02k Format: .pdf Pobierz

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA

Data: 2018-02-02 11:28:06 Rozmiar: 611.4k Format: .pdf Pobierz

UCHWAŁA NR XLIV/314/18 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/303/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gniew na rok 2018 i lata następne

Data: 2018-02-02 11:21:22 Rozmiar: 3.98M Format: .pdf Pobierz

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA

Data: 2018-02-02 11:28:06 Rozmiar: 610.91k Format: .pdf Pobierz

UCHWAŁA NR XLIV/315/18 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz określenia form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem na rok 2018.

Data: 2018-02-02 11:21:22 Rozmiar: 1.26M Format: .pdf Pobierz

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA

Data: 2018-02-02 11:28:06 Rozmiar: 605.22k Format: .pdf Pobierz

UCHWAŁA NR XLIV/316/18 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, zmienionej Uchwałą Nr X/63/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 24 czerwca 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XIV/89/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 października 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XVIII/133/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 24 lutego 2016 r.

Data: 2018-02-02 11:21:22 Rozmiar: 216.42k Format: .pdf Pobierz

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA

Data: 2018-02-02 11:28:06 Rozmiar: 671.58k Format: .pdf Pobierz

UCHWAŁA NR XLIV/317/18 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Gniew a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Gniew

Data: 2018-02-02 11:21:22 Rozmiar: 199.11k Format: .pdf Pobierz

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA

Data: 2018-02-02 11:28:06 Rozmiar: 638.26k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 198
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Czyżewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Czyżewska
Czas wytworzenia: 2018-02-02 11:21:22
Czas publikacji: 2018-09-07 13:19:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak