Projekty uchwał na XLIV sesję RM - 31.01.2018 r. 

 
 
 

Załączniki

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/303/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gniew na rok 2018 i lata następne

Data: 2018-01-24 15:59:42 Rozmiar: 3.99M Format: .pdf Pobierz

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIIII/304/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2018.

Data: 2018-01-24 15:59:42 Rozmiar: 672.64k Format: .pdf Pobierz

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz określenia form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem na rok 2018.

Data: 2018-01-24 15:59:42 Rozmiar: 1.25M Format: .pdf Pobierz

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, zmienionej Uchwałą Nr X/63/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 24 czerwca 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XIV/89/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 października 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XVIII/133/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 24 lutego 2016 r.

Data: 2018-01-24 15:59:42 Rozmiar: 224.91k Format: .pdf Pobierz

Protokół głosowania -Druk Nr B-351-18

Data: 2018-02-12 08:19:19 Rozmiar: 670.13k Format: .pdf Pobierz

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Gniew a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Gniew

Data: 2018-01-25 13:41:20 Rozmiar: 206.17k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 127
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Czyżewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Czyżewska
Czas wytworzenia: 2018-01-24 15:59:42
Czas publikacji: 2018-02-12 08:19:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak