Rejestr umów zawieranych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o sporcie oraz ustawy o zdrowiu publicznym 

 

 

L.P

Numer umowy

Data zawarcia umowy

Okresu obowiązywania

Dane podmiotu, 
z którym umowa jest zawarta

Kwota umowy brutto

Przedmiot umowy

Podstawa zawarcia umowy / Uwagi

1.

RPI.5240.4.14.2017

 27.12.2017 r.  01.01.2018 r.-31.12.2018 r.

Stowarzyszenie Centrum Aktywnych - Gniew,

Plac Grunwaldzki 45, 83-140 Gniew, KRS 0000270131

 100 000 zł

Realizacja zadania publicznego pt.

"Gniewski Fundusz Minigrantów 2018"

 Art. 16 ust. 1 ustawy

o działalności pożytku

publicznego

i o wolontariacie

2.

RPI.5240.5.14.2017

27.12.2017 r. 02.01.2018 r.-31.12.2018 r.

Stowarzyszenie Centrum Aktywnych - Gniew,

Plac Grunwaldzki 45, 83-140 Gniew, KRS 0000270131

65 000 zł

Realizacja zadania publicznego pt.

"COP Gniew 2018"

Art. 16 ust. 1 ustawy

o działalności pożytku

publicznego

i o wolontariacie
3. RPI.5240.6.15.2018  12.01.2018 r. 15.01.2018 r.-31.12.2018 r.

Fundacja Pokolenia, Janiszewko 31, 83 - 110 Pelplin,

KRS  0000125212

10 000 zł

Realizacja zadania publicznego pt.

"Wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców

Gminy Gniew poprzez organizację lokalnych

konkursów grantowych"

 Art. 16 ust. 1 a ustawy

o działalności pożytku

publicznego

i o wolontariacie
4. RGP.5240.1.2017.AZ 29.12.2017 r. 01.01.2018 r.-31.12.2018 r.

Stowarzyszenie Centrum Aktywnych - Gniew

Plac Grunwaldzki 45, 83-140 Gniew, KRS 0000270131

85 000 zł

Realizacja zadania publicznego pt.

"Edukacja ekologiczna oraz propagowanie

działań proekologicznych i zasad

zrównoważonego rozwoju w roku 2018"

 Art. 16 ust. 1 ustawy

o działalności pożytku

publicznego

i o wolontariacie
5. GOSiR.033.1.2018 05.01.2018 r. 02.01.2018 r.-31.12.2018 r.

Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPIA

ul. Gdańska 16,83-140 Gniew

18 000 zł

Realizacja zadania publicznego pt.

"Organizacja szkolenia sportowego dzieci,

młodzieży i dorosłych z tenisa

stołowego oraz udział w rozgrywkach

ligowych"

Art. 28 ust. 1 ustawy

o sporcie

6. GOSiR.033.2.2018 12.01.2018 r. 02.01.2018 r.-31.12.2018 r.

Klub Sportowy "Mewa" Gniew, ul. Kusocińskiego 10,

83-140 Gniew

35 000 zł

Realizacja zadania publicznego pt.

"Piłka nożna - nasza pasja"

Art. 28 ust. 1 ustawy

o sporcie

7. GOSiR.033.3.2018 12.01.2018 r. 01.01.2018 r.-31.12.2018 r.

Stowarzyszenie Sportowe Klub Piłkarski

Keramzyt Szprudowo, Szprudowo 8, 83-140 Gniew

40 000 zł

Realizacja zadania publicznego pt.

"Upowszechnianie i rozwój kultury

fizycznej wśród dzieci i młodzieży

- wychowanie porzez sport"

Art. 28 ust. 1 ustawy

o sporcie

8. GOSiR.1-2018/ZP 17.01.2018 r. 01.01.2018 r.-31.12.2018 r.

Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Plac Grunwaldzki 16/17, 83-140 Gniew,

KRS 0000489646

4 500 zł

Realizacja zadania publicznego pt.

"Aktywni seniorzy"

Art. 16 ust. 1 ustawy

o działalności pożytku

publicznego

i o wolontariacie

9. GOSiR.2-2018/ZP 17.01.2018 r. 01.02.2018 r.-31.12.2018 r.

Stowarzyszenie Centrum Aktywnych - Gniew

Plac Grunwaldzki 45, 83-140 Gniew

KRS 0000270131

5 500 zł

Realizacja zadania publicznego pt.

"Aktywność = zdrowie"

Art. 16 ust. 1 ustawy

o działalności pożytku

publicznego

i o wolontariacie

10. GOSiR.033.4.2018 26.01.2018 r. 01.01.2018 r.-31.12.2018 r.

Klub Sportowy "Sobieski Gniew"

ul. Kusocińskiego 10, 83-140 Gniew

KRS 0000401763

30 000 zł

Realizacja zadania publicznego pt.

"Prowadzenie szkolenia piłkarskiego

w KS Sobieski Gniew i udział

w rozgrywkach ligowych Pomorskiego

ZPN w 2018 roku"

Art. 28 ust. 1 ustawy

o sporcie

11.

GOSiR.033.5.2018 06.02.2018 r. 01.01.2018 r.-31.12.2018 r.

Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego

Osiedle Leśne 88, Tymawa, 83-140 Gniew

17 000 zł

Realizacja zadania publicznego pt.

"Nauka Karate Tradycyjnego

dla dzieci, młodziezy i dorosłych

w gminie Gniew - przygotowanie

do zawodów"

Art. 28 ust. 1 ustawy

o sporcie

12.

RPI.5240.1.21.2018 04.04.2018 r. 01.03.2018 r.-31.12.2018 r.

Uczniowski Klub Sportowy "Olimpia"

ul. Gdańska 16, 83-140 Gniew

800 zł

Realizacja zadania publicznego pt.

"Zakup sprzętu sportowego dla dzieci

i młodzieży z sekcji tenisa stołowego"

- dofinansowanie wkładu własnego

Art. 16 ust. 1 ustawy

o działalności pożytku

publicznego

i o wolontariacie

13.

RPI.5240.1.22.2018 04.04.2018 r. 01.04.2018 r.-31.12.2018 r.

Stowarzyszenie "Gniewski Uniwersytet III Wieku"

Plac Grunwaldzki 16/17, 83-140 Gniew

KRS 0000489646

4 000 zł

Realizacja zadania publicznego pt.

"Śladami ludzi i wydarzeń"

- dofinansowanie wkładu własnego

Art. 16 ust. 1 ustawy

o działalności pożytku

publicznego

i o wolontariacie

 

14.

RPI.5240.2.20.2018 20.04.2018 r. 23.04.2018 r.-22.06.2018 r.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2

im. gen. J. Hallera w Gniewie "Dwójkofani"

ul. 27 Stycznia 19, 83-140 Gniew

KRS 0000416279

3 500 zł

Realizacja zadania publicznego pt.

"Majówka Hallerówka 2018"

Art. 16 ust. 1 ustawy

o działalności pożytku

publicznego

i o wolontariacie

15.

RPI.5240.2.21.2018 20.04.2018 r. 15.05.2018 r.-31.12.2018 r.

Fundacja im. Jana III Sobieskiego

ul. Gdańska 16, 83-140 Gniew

KRS 0000396082

3 500 zł

Realizacja zadania publicznego pt.

"Kocham Cię Ojczyzno"

Art. 16 ust. 1 ustawy

o działalności pożytku

publicznego

i o wolontariacie

16. RPI.5240.2.22.2018  20.04.2018 r. 01.05.2018 r.-31.12.2018 r.  

Stowarzyszenie "Gniewski Uniwersytet III Wieku"

Plac Grunwaldzki 16/17, 83-140 Gniew

KRS 0000489646

3 980 zł

Realizacja zadania publicznego pt.

"Gniewskie Senioralia - ReAktywacja"

Art. 16 ust. 1 ustawy

o działalności pożytku

publicznego

i o wolontariacie

17. SK.032.1.2018 27.06.2018 r. 27.06.2018 r.-30.09.2018 r.

Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego

Osiedle Leśne 88, Tymawa, 83-140 Gniew

11 600 zł

Realizacja zadania publicznego pt.

"Organizacja różnych form wypoczynku

letniego dla dzieci i młodzieży

z elelmentami profilaktyki

uzależnień. Bezpieczne wakacje

w plenerze bez uzależnień"

Art. 13 pkt 3 oraz art. 14

ust. 1 i 3 ustawy

o zdrowiu publicznym

18. SK.032.2.2018 27.06.2018 r. 27.06.2018 r.-30.09.2018 r.

Klub Sportowy "Sobieski Gniew"

ul. Kusocińskiego 10, 83-140 Gniew

KRS 0000401763

6 600 zł

Realizacja zadania publicznego pt.

"Prowadzenie zajęć sportowych i imprez

towarzyszących dla dzieci i młodzieży z

udziałem rodzin jako formy przeciwdziałania

alkoholizmowi i prowadzenia zdrowego

stylu życia"

Art. 13 pkt 3 oraz art. 14

ust. 1 i 3 ustawy

o zdrowiu publicznym

19. SK.032.3.2018 27.06.2018 r. 30.07.2018 r.-30.09.2018 r.

Uczniowski Klub Sportowy "Olimpia"

ul. Gdańska 16, 83-140 Gniew

 6 800 zł  

Realizacja zadania publicznego pt.

"Prowadzenie zajęć sportowych i imprez

towarzyszących dla dzieci i młodzieży z

udziałem rodzin jako formy przeciwdziałania

alkoholizmowi i prowadzenia zdrowego

stylu życia"

Art. 13 pkt 3 oraz art. 14

ust. 1 i 3 ustawy

o zdrowiu publicznym

 
20. RPI.5240.1.42.2018 24.07.2018 r. 01.07.2018 r.-15.11.2018 r.

Uczniowski Klub Sportowy "Olimpia"

ul. Gdańska 16, 83-140 Gniew

 2 260 zł

Realizacja zadania publicznego pt.

"Prowadzenie zajęć sportowych z tenisa

stołowego oraz zakup sprzętu sportowego"

 
 

Art. 16 ust. 1 ustawy

o działalności pożytku

publicznego

i o wolontariacie

21. RPI.5240.1.47.2018 22.08.2018 r. 01.07.2018 r.-15.11.2018 r.

Klub Sportowy "Sobieski Gniew"

ul. Kusocińskiego 10, 83-140 Gniew

KRS 0000401763

 1291,20 zł

Realizacja zadania publicznego pt.

"Program "Klub" 2018"

Art. 16 ust. 1 ustawy

o działalności pożytku

publicznego

i o wolontariacie

 
 

Liczba odwiedzin : 235
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Frost-Guz
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Zgubieńska
Czas wytworzenia: 2018-01-03 15:07:42
Czas publikacji: 2018-08-31 14:46:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak