Rejestr umów zawieranych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie 

 

 

L.P

Numer umowy

Data zawarcia umowy

Okresu obowiązywania

Dane podmiotu, 
z którym umowa jest zawarta

Kwota umowy brutto

Przedmiot umowy

Podstawa zawarcia umowy / Uwagi

1.

RPI.5240.4.14.2017

 27.12.2017 r.  01.01.2018 r - 31.12.2018 r.

Stowarzyszenie Centrum Aktywnych - Gniew,

Plac Grunwaldzki 45, 83-140 Gniew, KRS 0000270131

 100 000 zł

Realizacja zadania publicznego pt.

"Gniewski Fundusz Minigrantów 2018"

 Art. 16 ust. 1 ustawy

2.

RPI.5240.5.14.2017

27.12.2017 r. 02.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Stowarzyszenie Centrum Aktywnych - Gniew,

Plac Grunwaldzki 45, 83-140 Gniew, KRS 0000270131

65 000 zł

Realizacja zadania publicznego pt.

"COP Gniew 2018"

Art. 16 ust. 1 ustawy
               
 

Liczba odwiedzin : 20
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Frost-Guz
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Zgubieńska
Czas wytworzenia: 2018-01-03 15:07:42
Czas publikacji: 2018-01-09 16:16:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak