Projekty uchwał na XLIII sesję RM - 28 grudnia 2017r. 

 

 

 

Załączniki

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/215/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2017.

Data: 2017-12-21 07:57:15 Rozmiar: 982.9k Format: .pdf Pobierz

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/214/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gniew na rok 2017 i lata następne

Data: 2017-12-21 07:57:15 Rozmiar: 3.99M Format: .pdf Pobierz

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gniew na rok 2018 i lata następne.

Data: 2017-12-21 07:57:15 Rozmiar: 3.75M Format: .pdf Pobierz

w sprawie budżetu Gminy Gniew na rok 2018.

Data: 2017-12-21 07:57:15 Rozmiar: 2.19M Format: .pdf Pobierz

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017

Data: 2017-12-21 07:57:15 Rozmiar: 371.68k Format: .pdf Pobierz

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/258/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Data: 2017-12-21 07:57:15 Rozmiar: 327.18k Format: .pdf Pobierz

w sprawie warunków i trybu składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego, deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Data: 2017-12-21 07:57:15 Rozmiar: 201.31k Format: .pdf Pobierz

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gniew oraz wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniew na lata 2018 - 2022

Data: 2017-12-21 07:57:15 Rozmiar: 456.73k Format: .pdf Pobierz

w sprawie ogłoszenia roku 2018 „Rokiem Niepodległej Polski".

Data: 2017-12-21 07:57:15 Rozmiar: 197.37k Format: .pdf Pobierz

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Gniew jest organem rejestrującym

Data: 2017-12-21 07:57:15 Rozmiar: 217.12k Format: .pdf Pobierz

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

Data: 2017-12-21 15:18:49 Rozmiar: 189.55k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 198
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Czyżewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Czyżewska
Czas wytworzenia: 2017-12-21 07:57:15
Czas publikacji: 2017-12-21 15:18:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak