Projekty uchwał na XLII sesję RM - 29 listopada 2017 r. 

 

 

 

Załączniki

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w ramach gniewskiego Budżetu Obywatelskiego oraz uchylenia Uchwały Nr XXV/197/16 z dnia 26 października 2016 r.

Data: 2017-11-20 14:23:56 Rozmiar: 305.04k Format: .pdf Pobierz

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/234/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Gniewie ds. Gniewskiego Budzetu Obywatelskiego.

Data: 2017-11-20 14:23:56 Rozmiar: 193.54k Format: .pdf Pobierz

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Data: 2017-11-20 14:23:56 Rozmiar: 198.78k Format: .pdf Pobierz

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2018 rok.

Data: 2017-11-20 14:23:56 Rozmiar: 703.94k Format: .pdf Pobierz

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Data: 2017-11-20 14:23:56 Rozmiar: 2.69M Format: .pdf Pobierz

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/215/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2017.

Data: 2017-11-22 09:44:50 Rozmiar: 807.02k Format: .pdf Pobierz

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.

Data: 2017-11-20 14:23:56 Rozmiar: 199.27k Format: .pdf Pobierz

w sprawie wyrażenia zgody dla Burmistrza Miasta i Gminy Gniew do wprowadzania danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych

Data: 2017-11-20 14:23:56 Rozmiar: 195.79k Format: .pdf Pobierz

w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Jozefa Hallera w Gniewie.

Data: 2017-11-20 14:23:56 Rozmiar: 385k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 131
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Czyżewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Czyżewska
Czas wytworzenia: 2017-11-20 14:23:56
Czas publikacji: 2017-11-22 09:44:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak