Projekty uchwał na XXXIX sesję RM - 27 września 2017 

 

 

 

Załączniki

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/215/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2017.

Data: 2017-09-20 16:45:14 Rozmiar: 985.39k Format: .pdf Pobierz

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/215/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy Gniew na 2017 rok.

Data: 2017-09-26 14:24:19 Rozmiar: 925.15k Format: .pdf Pobierz

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/214/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gniew na rok 2017 i lata następne

Data: 2017-09-20 16:45:14 Rozmiar: 3.98M Format: .pdf Pobierz

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipusz

Data: 2017-09-20 16:45:14 Rozmiar: 188.26k Format: .pdf Pobierz

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Gniew przy drodze krajowej nr 91

Data: 2017-09-20 16:45:14 Rozmiar: 3.32M Format: .pdf Pobierz

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jaki i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuwania na terenie gminy Gniew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowcyh

Data: 2017-09-20 16:45:14 Rozmiar: 220.59k Format: .pdf Pobierz

w sprawie zmiany Statutu Gminy Gniew

Data: 2017-09-20 16:45:14 Rozmiar: 185.68k Format: .pdf Pobierz

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew przy ul. Gniewskie Młyny

Data: 2017-09-20 16:45:14 Rozmiar: 600.25k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 182
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Czyżewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Czyżewska
Czas wytworzenia: 2017-09-20 16:45:14
Czas publikacji: 2017-09-26 14:30:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak