Projekty uchwał na XXXVII sesję RM - 28 czerwca 2017r. 

 

 

 

Załączniki

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/215/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2017.

Data: 2017-06-26 09:34:56 Rozmiar: 794.5k Format: .pdf Pobierz

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniaem wykonania budżetu gminy Gniew za 2016 rok.

Data: 2017-06-26 09:34:56 Rozmiar: 190.04k Format: .pdf Pobierz

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Data: 2017-06-26 09:34:56 Rozmiar: 196.21k Format: .pdf Pobierz

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Kursztyn dotyczących zmiany przynależności miejscowości Cierzpice poprzez wyłączenie jej z Sołectwa Kursztyn i utworzenie odrębnego sołectwa o nazwie "Sołectwo Cierzpice"

Data: 2017-06-26 09:34:56 Rozmiar: 305.51k Format: .pdf Pobierz

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/245/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016 - 2023.

Data: 2017-06-27 10:52:07 Rozmiar: 14.05M Format: .pdf Pobierz

w sprawie zmiany Uchwały nr XX/151/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Gniew na lata 2016- 2020.

Data: 2017-06-26 09:34:56 Rozmiar: 199.5k Format: .pdf Pobierz

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/214/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gniew na rok 2017 i lata następne

Data: 2017-06-27 12:59:06 Rozmiar: 3.98M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 204
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Czyżewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Czyżewska
Czas wytworzenia: 2017-06-26 09:34:56
Czas publikacji: 2017-06-27 12:59:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak