Projekty uchwał na XXXVI sesję RM 31 maja 2017 r.  

 

 

 

Załączniki

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Gniew na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020” za lata 2015 – 2016

Data: 2017-05-25 12:02:11 Rozmiar: 1008.59k Format: .pdf Pobierz

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nicponia na terenie gminy Gniew

Data: 2017-05-25 12:02:11 Rozmiar: 2.87M Format: .pdf Pobierz

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia .................... 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/249/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gniew na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie środowiska i gospodarce wodnej polegającej na budowie indywidualnego ujęcia wody.

Data: 2017-05-25 12:02:11 Rozmiar: 211.49k Format: .pdf Pobierz

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/259/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 maja 2017 r., uchylająca uchwałę Nr XXVIII/225/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Pomorskiego na dodatkowe koszenie poboczy dróg wojewódzkich na terenie miasta i gminy Gniew.

Data: 2017-05-25 12:02:11 Rozmiar: 203.79k Format: .pdf Pobierz

UCHWAŁA NR .................... BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/215/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2017.

Data: 2017-05-25 12:02:11 Rozmiar: 580.02k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 113
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Karzyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Karzyńska
Czas wytworzenia: 2017-05-25 12:02:11
Czas publikacji: 2017-05-25 12:02:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak