Projekty uchwał na XXXIV sesję RM w dniu 26.04,17 r. 

 

 

 

Załączniki

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia .................... 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gniew

Data: 2017-04-20 10:51:04 Rozmiar: 2.37M Format: .pdf Pobierz

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/215/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2017.

Data: 2017-04-20 10:51:04 Rozmiar: 739.71k Format: .pdf Pobierz

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/14 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

Data: 2017-04-20 10:51:04 Rozmiar: 206.38k Format: .pdf Pobierz

UCHWAŁA NR .................... RADY MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/239/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wskazania uczniom wybranych oddziałów kontynuacji realizacji obowiązku szkolnego.

Data: 2017-04-20 10:51:04 Rozmiar: 190.11k Format: .pdf Pobierz

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/153/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Gniewie

Data: 2017-04-21 09:53:26 Rozmiar: 208.41k Format: .pdf Pobierz

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XVI/93/03 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Gniewie.

Data: 2017-04-20 10:51:04 Rozmiar: 632.05k Format: .pdf Pobierz

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/243/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Gniew na rok 2017.

Data: 2017-04-20 10:51:04 Rozmiar: 200.41k Format: .pdf Pobierz

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/214/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gniew na rok 2017 i lata następne

Data: 2017-04-20 10:51:04 Rozmiar: 4.03M Format: .pdf Pobierz

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Data: 2017-04-20 10:51:04 Rozmiar: 198.21k Format: .pdf Pobierz

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gniew na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie środowiska i gospodarce wodnej polegającej na budowie indywidualnego ujęcia wody

Data: 2017-04-20 15:24:18 Rozmiar: 593.34k Format: .pdf Pobierz

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok" oraz "Wieloletniego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 - 2019" za 2016 rok.

Data: 2017-04-20 10:51:04 Rozmiar: 812.46k Format: .pdf Pobierz

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Sportu w Gniewie

Data: 2017-04-20 10:51:04 Rozmiar: 216.02k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 130
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Czyżewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Karzyńska
Czas wytworzenia: 2017-04-20 10:51:04
Czas publikacji: 2017-04-21 09:53:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak