Ogłoszenie otwartego naboru podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku tj. wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego planowanego do złożenia w konkursie dla działania 8.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

 

Wyniki naboru wspólnot mieszkaniowych do udziału w projekcie partnerskim

Wyniki oceny ofert wspólnot mieszkaniowych w projekcie partnerskim pn."Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie".

W dniu 08.02.2017 r. komisja oceniająca wnioski, zweryfikowała oferty złożone w odpowiedzi na nabór wspólnot mieszkaniowych do udziału w projekcie partnerskim pn. „Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie”.

Do dalszego etapu udziału w projekcie partnerskim pn. „Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie”, zakwalifikowały się wspólnoty mieszkaniowe, których oferty zostały pozytywnie ocenione przez komisję.

Protokół pracy komisji

 

 

Załączniki

Zarządzenie Nr 9-17 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Nabór wspólnoty - podpisany.pdf

Data: 2017-01-13 13:40:58 Rozmiar: 3.55M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 275
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację : Karol Mielewczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Karol Mielewczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-13 13:40:58
Czas publikacji: 2017-07-26 14:27:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak