Rejestr umów zawieranych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

L.P

Numer umowy

Data zawarcia umowy

Okresu obowiązywania

Dane podmiotu,
z którym umowa jest zawarta

Kwota umowy brutto

Przedmiot umowy

Podstawa zawarcia umowy / Uwagi

1.

 SE.272.1.2015

15.09.2015

15.09.2015
31.12.2017

NOVUM Spółka Akcyjna,
Warszawa,
ul Racławicka 146

226.363,37 zł

sprzedaż energii elektrycznej - wykonawca wyłoniony
w ramach grupy zakupowej

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
umowa podpisana przez Gminę w imieniu własnym
i wszystkich jednostek organizacyjnych

2.

 RPI.1340.1.19.2015

02.11.2015

02.11.2015 
14.12.2015

"Extranet" Joanna Paździerska,
87-100 Toruń,
ul. Wielki Rów 40 B

14.630 zł

budowa strony internetowej Gminy Gniew www.gniew.pl
oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych
w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

3.

SE.272.1.2015

15.12.2015

 

15.12.2015
28.02.2017

ENMEDIA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 43,
61-028 Poznań

                     3.600 zł     

doradztwo (obsługa) w zakresie energii elektrycznej
punktów poboru energii elektrycznej należących do Gminy Gniew
oraz wszystkich jednostek organizacyjnych gminy

            art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r   
Prawo zamówień publicznych

 

            2016 ROK

 

 

 

 

 

 

1.

        RAG.272.1.2015

01.01.2016

 

01.01.2016
31.12.2016

 

SITA PÓŁNOC Sp. z o.o. 80-044 Gdańsk
Trakt św. Wojciecha 43/45

          4.816,93 zł za miesiąc

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
(zmieszanych i selektywnie zebranych)z obiektu Urzędu Miasta i Gminy Gniew
oraz jednostek organizacyjnych gminy

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
umowa zawarta dla Gminy Gniew i jednostek organizacyjnych

.

   

2.

 RPI.2720.1.2016

08.01.2016 

08.01.2016
31.12.2016


"RADIO GŁOS"
ul. Bpa Dominika 11
83-130 Pelplin

9.000 zł

promocja Miasta i Gminy Gniew na antenie "Radia Głos"

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

 

3.

RPI.2720.2.2016

08.01.2016


08.01.2016
31.12.2016

 

PHU PRESPOL Jacek Ziorkiewicz
Piaseczno 36
83-123 PIaseczno

2.656,80 zł

zamieszczanie materiałów promocyjnych Gminy Gniew
w ilości jednej strony gazetowej w każdym wydaniu "Głosu Powiatowego'

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

 4.

RPI.2720.3.2016

 13.01.2016 01.02.2016
31.12.2016

 

Kancelarie Doradców Prawnych i Inwestycyjnych FACT sp. z o.o.
83-200 Starogard Gd., ul. Lubichowska 36
Wydawca "WIEŚCI Z KOCIEWIA"

 

3.382,50 zł

publikacja na łamach "WIEŚCI Z KOCIEWIA"
informacji dotyczących Gminy Gniew

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

   5.

RPI.2720.4.2016

 15.02.2016


01.04.2016
31.03.2017

VC Travelling Polska
Ariel Trzajna
Dziemionna, ul. Polna 50
86-060 Nowa Wieś Wielka

299,00 zł

wyświetlanie prezentacji walorów turystycznych Gminy Gniew
w serwisie: www.vc.travellingpolska.pl
oraz www.poland24h.pl w formie
prezentacji multimedialnej

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

   6.      01.04.2016

        01.04.2016
        31.12.2018

                               AMT Partner Sp. z o.o.
                80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 16 lok.3

 5.965,50 zł za każdy kwartał

pozyskiwanie źródeł finansowania oraz obsługa polegająca na bieżących konsultacjach
doradczych w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych (w tym unijnych),identyfikacji
projektów wskazanych do pozyskania finansowania oraz wyszukiwanie dla zidentyfikowanych
projektów zewnętrznych źródeł finansowania

            art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
                     Prawo zamówień publicznych

   7.     RIN.272.6.2016   12.05.2016

       

      12.05.2016
      07.03.2017

        AQUA-PROJECT, Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej,
              ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz

   231.240,00 zł

    opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci 
                          wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Gniew

                     przetarg nieograniczony    
   8.     RPI.2151.1.2016   26.04.2016

 
      26.04.2016
      15.05.2016

 

                               Paula Trzebiatowska
                  Osiedle Witosa 8b/10, 83-140 Gniew

         2.220,00 zł

    wykonanie czterech wizualizacji trójwymiarowych związanych
z rewitalizacją przedstawiających Plac Grunwaldzki (2 wizualizacje),
                 ulicę Piłsudskiego i ulicę Sobieskiego

        art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
                     Prawo zamówień publicznych

   9.     01.04.2016

     01.04.2016

    31.12.2018

           BIURO OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
                                 Janusz Nowara
              ul. Sosnowa 6, Połczyno, 83-100 Puck

     2.000,00 zł miesięcznie

          świadczenie usługi w zakresie obsługi
      zamówień publicznych na rzecz Gminy Gniew

       art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
                   Prawo zamówień publicznych 

 10.   RGN.6812.2.2016  28.06.2016

 

     28.06.2016

     29.07.2016

                

                Zakład Usługowo-Handlowy

        "HYDRO-INSTAL" Szczepan Grzemski

            83-140 Gniew, ul. Krasickiego 8

    36.900,00 zł

                            rozbiórka budynku mieszkalnego

                    położonego przy ul. Sobieskiego 13 w Gniewie

 zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Nr 72/14

                      z dnia 23 czerwca 2014 r.

 11.    RIN.272.1.2016  08.01.2016

     08.01.2016

     20.01.2016

 Firma GEO-LINE USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

         Radosław Zaruski, ul. Jagiellońska 55, 83-110 Tczew

      6.150,00 zł

uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących drogi gminne

w obszarze objętym projektem budowy sieci wodociągowej w miejscowości Półwieś,

Dąbrówka, Stary Młyn w gminie Gniew

      art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 12.     RIN.272.2.2016  23.03.2016

     23.03.2016

     30.06.2016

          Firma P.P.H.U. PROJ-BUD Ryszard Haase,

             ul. Krasińskiego 25A, 83-110 Tczew

 

     13.530,00 zł
 usunięcie wad dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Hallera w Gniewie
     art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 13.     RIN.272.3.2016  11.04.2016

    11.04.2016

    30.05.2016

                  WNORTEX Dominik Wnorowski,

                     ul. Leśna 4, 83-211 Owidz

   303.179,26 zł

remont ciągów pieszych (chodników) przy drodze gminnej nr 228024G w Piasecznie,

gmina Gniew, polegający na rozbiórce płyt chodnikowych i krawężników, ułożenie kostki

betonowej typu POLBRUK

 

       przetarg nieograniczony
 14.      RIN.272.5.2016  06.04.2016

    06.04.2016

    14.04.2016

                Pracownia Projektowa PROMAR

                  mgr inż. Mariusz Szyszkowski

                      Rożental, ul. Bielawska 8,

                               83-130 Pelplin

 zad. nr 1 - 23.370,00 zł

 zad. nr 2 - 30.750,00 zł

1) Przebudowa drogi gminnej nr 228058G łączącej miejscowości Pieniążkowo-Ostrowite

     o długości 2,1 km.

2) Przebudowa drogi gminnej nr 228029G i 228030G łączącej miejscowość Jeleń

     z drogą krajową nr 90 o długości 3,1 km.

      art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 15.      RIN.272.7.2016  12.05.2016

    12.05.2016

    15.07.2016

              Pracownia Projektowa PROMAR

                mgr inż. Mariusz Szyszkowski

                   Rożental, ul. Bielawska 8,

                         83-130 Pelplin

        18.081,00 zł

przebudowa drogi gminnej nr 228025G w Piaseczno-Piaseckie Pole na odcinku 500 mb.,

stanowiącej drogę transportu rolnego

      art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 16.     RIN.272.8.2016
 12.05.2016

    12.05.2016

     27.06.2016

        Zakład Usługowo-Handlowy HYDRO-INSTAL

            ul. Krasickiego 8, 83-140 Gniew

        22.280,00 zł

przygotowanie terenu (działka nr 218) w miejscowości Kursztyn celem utworzenia terenu

zielonego - I etap prace ziemne, zgodnie z ofertą i kosztorysem ofertowym

      art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 17.     RIN.272.9.2016
 24.05.2016

   24.05.2016

   03.06.2016

                  P.H.U. Ślizex Wiesław Ślizewski

                ul. Górny Podmur 1, 83-140 Gniew

          5.812,00 zł

wykonanie i montaż 4 szt. tablic informacyjnych dotyczących promocji projektu

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Pomorskiego na lata 2014-2020, Gniew-miasto z charakterem

      art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 18.    RIN.272.10.2016  31.05.2016

   31.05.2016

   30.10.2016

            Pracownia Projektowa PROMAR

            Rożental, ul. Bielawska 8,

                  83-130 Pelplin

zad. nr 1 - 49.815,00 zł

zad. nr 2 - 60.885,00 zł

zad. nr 3 - 67.650,00 zł

1) Przebudowa i remont drogi - ul. Partyzantów w Gniewie

2) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ul. Kapinosa w Gniewie

3) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - Osiedle Leśne w Tymawie

         przetarg nieograniczony
 19.    RIN.272.11.2016  25.05.2016

   25.05.2016

   24.06.2016

 Zakład Produkcji Architektury Ogrodowej "TWÓJ OGRÓD"

                Czesław Karaś

         Lipinka, 82-230 Nowy Staw

      14.883,00 zł montaż urządzeń placu zabaw w miejscowości Gniew, przy ul. Krasickiego       art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 20.    RIN.272.13.2016  30.05.2016

    30.05.2016

    24.06.2016

 Firma Usługowo-Handlowa "jur-POL" Jurek Kruszewski

               Tymawa 4E, 83-140 Gniew

         9.900,00 zł

montaż 3 szt. urządzeń do ćwiczeń zewnętrznych (orbitek, wioślarz, podciąg nóg)

w miejscowości Brody Pomorskie, w ramach środków z Funduszu Sołeckiego

wyodrębnionego dla sołectwa Brody Pomorskie

      art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 21.    RIN.272.12.2016  30.05.2016     30.05.2016

    24.06.2016

 Firma Usługowo-Handlowa "jur-Pol" Jurek Kruszewski
            Tymawa 4E, 83-140 Gniew
         9.900,00 zł

montaż 3 szt. urządzeń do ćwiczeń zewnętrznych (orbitek, wioślarz, podciąg nóg)

w miejscowości Szprudowo, w ramach środków z Funduszu Sołeckiego

wyodrębnionego dla sołectwa Szprudowo

       art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 22.    RIN.272.14.2016  06.06.2016

   06.06.2016

   30.04.2017

              Pracownia Projektowa PROMAR
               mgr inż. Mariusz Szyszkowski

         Rożental, ul. Bielawska 8, 83-130 Pelplin

      123.000,00 zł opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na budowę chodnika wraz z oświetleniem przy drodze wojewódzkiej
nr 234 w miejscowości Gniew            
           przetarg nieograniczony
 23.    RIN.272.15.2016  09.06.2016    09.06.2016
   24.06.2016

      Firma Karli One Four... Dariusz Karzyński

         Pl. Grunwaldzki 22/2, 83-140 Gniew

        24.000,01 zł

remont chodnika przy ul. Kopernika w Gniewie o powierzchni 10 m2,

zgodnie z ofertą z dnia 9 czerwca 2016 r.

 

      art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 24.   RIN.272.16.2016  20.06.2016    20.06.2016
   29.07.2016

    PROINVEST Zarządzanie Konsulting Szkolenia

                    Danuta Wojtczuk

    ul. Leona Witkowskiego 7/10, 87-100 Toruń

        23.370,00 zł

opracowanie materiałów technicznych i środowiskowych dla przedsięwzięcia

polegającego na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w mieście Gniew

      art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 25.   RIN.272.18.2016  22.06.2016    22.06.2016
   29.07.2016
        Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PIKMET
                   Paweł Pachota
         ul. Sobieskiego 7/3, 83-140 Gniew
          6.622,32 zł roboty na terenie boiska sportowego w Szprudowie       art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 26.   RIN.272.19.2016  22.06.2016

   22.06.2016

   30.06.2016

         EMULEX Kalinowski Sp. z o.o.
              ul. Tańskiego 16,

         73-102 Stargard Szczeciński

         91.973,25 zł wykonanie cienkiej warstwy nawierzchni bitumicznej typu "slurry seal"
na drodze gminnej 228026G w Piasecznie
(droga gminna nr 228024G-droga wojewódzka nr 623) o pow. 2.585,00 m2
      art. 67 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
 27.  RIN.272.20.2016  27.07.2016

   27.07.2016

   15.12.2016

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

            VITARO Wojciech Jędrzejczyk

    ul. Gagarina 32A lok.8, 00-754 Warszawa

         86.100,00 zł

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapleczy

szatniowo-socjalnych na istniejących boiskach sportowych w miejscowości

Szprudowo i Wielkie Walichnowy

 

         przetarg nieograniczony
 28.  40G/WBG-OGR/2016  22.07.2016

   22.07.2016

   15.11.2016

               Województwo Pomorskie

            ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

        76.800,00 zł dotacja dla Gminy Gniew na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Uchwała nr 409/346/14 Zarządu Województwa

Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2014 r.

 29.

 RPPM.08.03.00-22-

 0033/15-00

 14.07.2016  

               Województwo Pomorskie

            ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

    4.135.316,65 zł

dofinansowanie Projektu: "Gniew - miasto z charakterem" w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi

Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo

kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 
 30.  RIN.272.21.2016  17.08.2016

 17.08.2016

 15.10.2016

               TRANSPORT, USŁUGI, HANDEL

         skład opału, mat. bud., skup złomu

                     Tadeusz Decka

       83-132 Morzeszczyn, Osiedle XXX-Lecia PRL 1

         89.052,00 zł

wykonanie nawierzchni ulepszającej odcinek drogi gminnej nr 228108 G

w Gniewie-ul. Witosa o nawierzchni  bitumicznej, (od skrzyżowania z drogą

powiatową-ul. 27 Stycznia wg załącznika graficznego

      przetarg nieograniczony
 31.  RPI.2151.2.2016  11.08.2016

 11.08.2016

 22.08.2016

                    Joanna Piekarska

         ul. Leśna 12, 83-140 Gniew

             500,00 zł

wykonanie dzieła w postaci tłumaczenia na język angielski gospodarczej wizytówki

Gminy Gniew stanowiącej ofertę dla potencjalnych inwestorów

     art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

             Prawo zamówień publicznych

 32.  RIN.272.24.2016  22.08.2016

 22.08.2016

 15.12.2016

 TRANS PROJEKT MD, Autorska Pracownia Projektowa

             ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin

       135.300,00 zł

wykonanie dokumentacjii projektowej budowy "Wiślanej Trasy Rowerowej R-9,

na obszarze gminy Gniew", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2010, Działanie 8.4

      art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

             Prawo zamówień publicznych

 33.  RIN.272.22.2016  22.08.2016

 22.08.2016

 30.09.2016

           Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.

     ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański

       637.629,43 zł przebudowa drogi gminnej nr 228025G Piaseczno-Piaseckie Pole o dł. 515 m       przetarg nieograniczony
 34.  RIN.272.23.2016  23.08.2016

 23.08.2016

 30.09.2016

            F.P.H.U. DARMONT Dariusz Piecuch

       Kolonia Ostrowicka 4, 83-135 Mała Karczma

         21.500,00 zł

zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Kolonii Ostrowickiej poprzez

utwardzenie drogi dojazdowej, placu i dojścia oraz wykonanie ogrodzenia,

zgodnie z ofertą z dnia 17 sierpnia 2016 r.

      art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 35.  RIN.272.25.2016  31.08.2016

 31.08.2016

 15.05.2017

 Pracownia Inwestycyjno-Projektowa INEKO, Jerzy Kujawski

            14-200 Iława, ul. Ostródzka 53        

 

       223.860,00 zł

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci

kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:

zadanie nr 1: Wielkie Walichnowy-Polskie Gronowo-Kuchnia

zadanie nr 2: Tymawa-Piaseczno-Jeleń

         przetarg nieograniczony
 36.    29.08.2016

 29.08.2016

 30.09.2016

                  AMT Partner Sp. z o.o.

       ul. Jaśkowa Dolina 16 lok. 3, 80-252 Gdańsk

          8.487,00 zł  

opracowanie wniosku aplikacyjnego projektu, który będzie aplikować o środki

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

    art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 37.  RIN.272.29.2016  01.09.2016

 01.09.2016

 30.09.2016

                Petra energia Sp. z o.o.

        ul. Sochaczewska 110, Macierzysz,

             05-850 Ożarów Mazowiecki

        11.389,80 zł dostawa i montaż lamp solarnych w miejscowości Kursztyn - kpl. 2     art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 38.  RIN.272.17.2016  20.06.2016

 20.06.2016

 16.08.2016

           Pracownia Architektoniczna ARCHMA

                          Anna Milżyńska

          80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 278

        36.900,00 zł

opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji polegającej

na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Gniewie przy ul. Gdańskiej 16

   art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 39.  RIN.272.32.2016  08.09.2016

 08.09.2016

 13.09.2016

  Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne

               "DOM" Spółka z o.o.

    83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 34G

        20.910,00 zł

wykonanie projektu zmiany "Planu obszaru i granic aglomeracji dla gminy GNIEW"

w oparciu o materiały przygotowane przez Urząd Miasta i Gminy Gniew

   art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 40.  RIN.272.29.2016  09.09.2016

 09.09.2016

 30.09.2016

          Przedsiębiorstwo "DAK-BUD" Sp. z o.o.

             ul. Mickiewicza 46, 83-130 Pelplin

       28.420,00 zł

zakup i dostawa do miejsca składowania (miejscowość Opalenie) kostki

betonowej, szarej o wym. 20x10, gr 6 cm. wraz z paletami w ilości 1.116 m2

wraz z rozładunkiem

   art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 41.  RIN.272.30.2016  12.09.2016

 12.09.2016

 30.06.2017

  AQUA-PROJECT, Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej

         ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz

       71.340,00 zł

opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Gniew

           przetarg nieograniczony
 42.  RIN.272.27.2016  01.09.2016

 01.09.2016

 30.09.2016

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ROLMAG" Sp. z o.o.

 ul. ks. Ludwika Warneckiego 29, 83-136 Opalenie

      17.262,00 zł

remont drogi gminnej gruntowej na długości ok. 500 mb. polegającą

na utwardzeniu nawierzchni gruzem betonowo-ceglanym oraz wykonanie

1 wjazdu na pole w miejscowości Pieniążkowo

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 43.  RIN.272.31.2016  09.09.2016

 09.09.2016

 30.09.2016

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ROLMAG" Sp. z o.o.

  ul. ks. Ludwika Warneckiego 29, 83-136 Opalenie

      11.028,00 zł

utwardzenie nawierzchni odcinka drogi gminnej Nr 228056G w Pieniążkowie

o długości ok. 500 mb.

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 44.  RIN.272.28.2016  01.09.2016

 01.09.2016

 30.09.2016

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ROLMAG" Sp. z o.o.

 ul. ks. Ludwika Warneckiego 29, 83-136 Opalenie

      26.883,00 zł

remont drogi gminnej  w sołectwie Półwieś nr 228045G o dł. 360 mb.,

remont dróg gminnych w sołectwie Polskie Gronowo nr 228003G o dł.120 m.

szer. ok.3,5 m, nr 228006G o dł. 120 mb. i szer. 3,5 m. (dz. nr 287),

nr 2815G 120 mb. i szer. 4,0 m. (dz. nr 168)

 

 art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 45.  RIN.032.1.2016.EZ  30.09.2016  

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela

                 w Wielkich Walichnowach

               83-122 Wielkie Walichnowy

      10.000,00 zł

udzielenie przez Gminę Gniew dotacji celowej na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym

do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXIV/188/16 Rady Miejskiej w Gniewie

z dnia 28 września 2016 r.

 46.  RIN.272.40.2016  25.10.2016

 25.10.2016

 27.03.2017

             DIOGENES STUDIO Sp. z o.o.

           80-351 Gdańsk, ul. Tysiąclecia 4

      67.650,00 zł

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Sobieskiego

w Gniewie

      przetarg nieograniczony
 47.  RIN.272.26.2016  30.08.2016

 30.08.2016

 15.12.2016

                      3MA Sp. z o.o.

        81-392 Gdynia, ul. Słowackiego 46/2

      29.520,00 zł

wykonanie usługi polegającej na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego

dla zagospodarowania 2 przystani kajakowych, 1 przenoski oraz oznakowania

wodnego i drogowego

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 48.  RIN.272.38.2016  04.10.2016

 04.10.2016

 20.12.2016

               Przedsiębiorstwo Budowy Dróg

                       Spółka Akcyjna

     83-200 Starogard Gdański, ul. Pomorska 26A

     643.782,00 zł

przebudowa ul. Hallera na odcinku "B"-"D" (od skrzyżowania ul. Hallera,

ul. Przemysłowa do skrzyżowania ul. Hallera, Oś. Witosa wraz z budową

kanalizacji deszczowej

     przetarg nieograniczony
 49.  GCR.2720.6.2016

 03.11.2016

 

 03.11.2016

 30.04.2017

                        Usługi Budowlane

                          Tadeusz Stoba

                     Kulice, ul. Pelplińska 66

     131.021,00 zł

roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącego budynku świetlicy

wiejskiej Wielkie Walichnowy 29A o pomieszczenie kotłowni wraz z pomieszczeniem

gospodarcz. o łącznej powierzchni zabudowy 43,18 m2 (pow. użytkowa 34,65 m2)

wysokości max. 3,22, min. 2,92.

Część dobudowana o konstrukcji dachu jednospadowego, zgodnie z ofertą

z dnia 31.10.2016 r.

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 50.  EOŚ1154/2016  25.11.2016

 01.12.2016

 30.11.2020

              ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

         81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 17/19

 68.421,00 zł netto

  miesięcznie

kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych

na terenie Miasta i Gminy Gniew

 
 51.  RSP.042.1.4.2016.JK31

 02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                        Joanna Kryszczuk

    Nicponia, Osiedle Kraziewicza 99/1, 83-140 Gniew

       9.600,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 52.  RSP.042.1.4.2016.EB16  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                                Ewa Barnik

      ul. Ks. Ludwika Warneckiego 15, 83-136 Opalenie

       9.600,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 53. RSP.042.1.4.2016.AB14  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                          Agnieszka Bogusz

      ul. Ks. Ludwika Warneckiego 10, 83-136 Opalenie

      19.200,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 54.  RSP.042.1.4.2016.KF27  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                           Katarzyna Firyn

             ul. Piłsudskiego 22, 83-140 Gniew

        6.000,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 55.  RSP.042.1.4.2016.AK13  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                    Agnieszka Kopp Ostrowska

            Osiedle Witosa 3b/7, 83-140 Gniew

       28.800,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 56.  RSP.042.1.4.2016.GL47  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                       Gabriela Łopatowska

      Kolonia Ostrowicka 43B, 83-135 Mała Karczma

       14.400,00 zł Usługa edukacyjna  art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 57.  RSP.042.1.4.2016.WM56  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                         Wioleta Machlus

               ul. Drzymały 1A, 83-140 Gniew

         4.800,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 58.  RSP.042.1.4.2016.DM22  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                         Dorota Małolepsza

                   Nicponia 23, 83-140 Gniew

         9.600,00 zł Usługa edukacyjna  art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 59.  RSP.042.1.4.2016.KM17  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                       Krzysztof Markowski

      Kolonia Ostrowicka 23/1, 83-135 Mała Karczma

         19.200,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 60. RSP.042.1.4.2016.MW48  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                   Marta Elżbieta Wasielewska

          ul. Gniewskie Młyny 12c/4, 83-140 Gniew

         24.000,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 61. RSP.042.1.4.2016.KZ21  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                        Katarzyna Zander

              ul. Lipowa 10, 83-136 Opalenie

         28.800,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 62. RSP.042.1.4.2016.AB45  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                        Agnieszka Bettin

            ul. Kociewska 19, 83-123 Piaseczno

         19.200,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 63. RSP.042.1.4.2016.TC28  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                          Tomasz Cejer

               ul. Lipowa 18, 83-136 Opalenie

           6.000,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 64. RSP.042.1.4.2016.AC23  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                            Anna Cichewicz

        Kolonia Ostrowicka 24, 83-135 Mała Karczma

           9.600,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 65. RSP.042.1.4.2016.WC24 02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                Wioleta Czarnowska-Rocławska

              Półwieś 15, 83-135 Mała Karczma

         31.200,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 66. RSP.042.1.4.2016.AD20  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                          Aneta Dąbrowska

           ul. Kusocińskiego 13A/6, 83-140 Gniew

          9.600,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 67. RSP.042.1.4.2016.AD18  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                        Anna Dominikowska

           ul. Jana Pawła II 18, 83-140 Gniew

          9.600,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 68. RSP.042.1.4.2016.KD44  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                      Karolina Dudzik-Gołyńska

                     ul. Leśna 7, 83-140 Gniew

        24.000,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 69. RSP.042.1.4.2016.EG55  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                              Ewa Gajewska

             ul. Spacerowa 7, 83-136 Opalenie

          4.800,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 70. RSP.042.1.4.2016.JH15  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                           Joanna Hofman

              Stary Młyn 9, 83-135 Mała Karczma

          9.600,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 71. RSP.042.1.4.2016.WP57  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                           Wioleta Połomska

        ul. Gniewskie Młyny 12E/2, 83-140 Gniew

          4.800,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 72. RSP.042.1.4.2016.MD10  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                                Maria Dziki

             ul. Gdańska 18a/7, 83-140 Gniew

          5.100,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 73. RSP.042.1.4.2016.MF7  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                       Mirosława Fandrejewska

          ul. XXX Lecie PRL 12, 83-132 Morzeszczyn

          9.600,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 74. RSP.042.1.4.2016.KH6  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                         Katarzyna Hejnowska

              ul. Ogrodowa 4, 83-132 Morzeszczyn

          9.600,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 75. RSP.042.1.4.2016.BK4  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                            Beata Koszowska

                    Nicponia 10, 83-140 Gniew

        19.200,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 76. RSP.042.1.4.2016.KC12  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                       Kazimiera Cieszyńska

            ul. Kopernika 5b/15, 83-140 Gniew

        13.200,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 77. RSP.042.1.4.2016.JK9  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                         Joanna Kaczmarek

              Jaźwiska 89/1, 83-136 Opalenie

        14.400,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 78. RSP.042.1.4.2016.AC3  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                      Aleksander Cieszyński

             ul. Kopernika 5b/15, 83-140 Gniew

        38.400,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 79. RSP.042.1.4.2016.TB11  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                            Teresa Borecka

                  Nicponia 79, 83-140 Gniew

        13.200,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 80. RSP.042.1.4.2016.MJ8  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                     Małgorzata Jeleniewska

           ul. Górny Podmur 11, 83-140 Gniew

        24.000,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 81. RSP.042.1.4.2016.MK62  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                  Marlena Kisielewska-Gojke

            Osiedle Witosa 2a/7, 83-140 Gniew

        24.000,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 82. RSP.042.1.4.2016.WF63  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                        Wioleta Fiedorowicz

            ul. Czyżewskiego 25b, 83-140 Gniew

        24.000,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 83. RSP.042.1.4.2016.AK61  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                            Anna Klimek

            ul. Piłsudskiego 23, 83-140 Gniew

          9.600,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 84. RSP.042.1.4.2016.AH66  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                       Anna Herold-Szarafin

           ul. Jana Pawła II 19, 83-140 Gniew

        27.720,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 85. RSP.042.1.4.2016.WI65  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                          Wiesława Izba

             ul. Mieszka I 2, 83-140 Gniew

          4.800,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 86. RSP.042.1.4.2016.JB58  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                        Joanna Balbusa

              ul. Staszica 2, 83-140 Gniew

        19.440,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 87. RSP.042.1.4.2016.KP64  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                      Katarzyna Puczyńska

         ul. Kusocińskiego 13a/9, 83-140 Gniew

          4.800,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 88. RSP.042.1.4.2016.MD60  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

               Małgorzata Drosdalska-Mucha

             Kończewice 46A, 82-213 Miłoradz

          9.600,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 89. RSP.042.1.4.2016.EK59  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                               Ewa Kłos

           ul. Kopernika 3c/38, 83-140 Gniew

        19.200,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 90. RSP.042.1.4.2016.RG70  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                           Renata Górnik

             ul. Behrendta 15, 83-140 Gniew

         9.000,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 91. RSP.042.1.4.2016.MS36  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                             Marta Śledź

         Lignowy Szlacheckie 79, 83-121 Rudno

         6.000,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 92. RSP.042.1.4.2016.MB2  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                         Marta Bałdowska

           ul. Głowackiego 17, 83-140 Gniew

        19.200,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 93. RSP.042.1.4.2016.EG29  22.11.2016

22.11.2016

15.06.2018

                          Ewelina Głowala

                  Pólko 1, 83-136 Opalenie

          4.800,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 94. RSP.042.1.4.2016.JP1  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                        Joanna Piekarska

                ul. Leśna 12, 83-140 Gniew

         40.800,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 95. RSP.042.1.4.2016.TS37  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                        Tatiana Smirnova

                ul. Nowa 2/2, 86-170 Nowe

         21.900,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 96. RSP.042.1.4.2016.LW43  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                    Lucyna Wentoch-Rekowska

        Osiedle Leśne 93, Tymawa, 83-140 Gniew

          5.625,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 97. RSP.042.1.4.2016.BP39  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                        Beata Paluchowska

        ul. Księżniczki Dobrawy 5a/1, 83-110 Tczew

         17.520,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 98. RSP.042.1.4.2016.DS38  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                       Dorota Staniszewska

         ul. J.H. Czapskiego 30, 83-136 Opalenie

         17.520,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 99. RSP.042.1.4.2016.AG35  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                              Agata Guz

           ul. Andersena 9d/10, 83-110 Tczew

          4.800,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
100. RSP.042.1.4.2016.OO34  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                  Olga Olszewska-Lubińska

          ul. Czyżewskiego 21, 83-140 Gniew

          4.800,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
101. RSP.042.1.4.2016.LM33  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                            Lucyna Marut

       Tymawa, Osiedle Leśne 88, 83-140 Gniew

          9.960,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
102. RSP.042.1.4.2016.MS32 02.11.2016

02.11.2016

15.06.2016

                         Mirosława Szramka

                Nicponia 67 A, 83-140 Gniew

          9.600,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
103.    28.11.2016

 28.11.2016

 28.02.2017

                        VULCAN sp. z o.o.

              51-116 Wrocław, ul. Wołowska 6

        45.000,00 zł opracowanie raportu pt: "Kierunki rozwoju polityki oświatowej w gminie Gniew"

  art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych

  $ 4 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/14 Burmistrza Miasta

  i Gminy Gniew z dnia 23 czerwca 2014 r.

  

104.  RSP.042.1.4.2016.VU1  24.11.2016

 24.11.2016

 15.06.2018

                    VULCAN sp. z o.o.

              51-116 Wrocław, ul. Wołowska 6

        32.210,00 zł

wykonanie usługi, której przedmiotem jest usługa przeprowadzenia szkoleń

szczegółowo opisanych w zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy stanowiących

załącznik do niniejszej umowy

art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych
105.  RAG.272.1.2016  01.01.2017

 01.01.2017

 31.12.2018

     Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych COMPLEX

                     Tomasz Grzmil

           82-230 Nowy Staw, ul. Wiejska 6

 3.909,17 zł miesięcznie

wszystkie jednostki organ.

usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych

z obiektu Urzędu Miasta i Gminy Gniew oraz Gminnych Jednostek Organizacyjnych

  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
106.  RSP.271.4.1.2016.AB1  15.12.2016

 15.12.2016

 22.12.2016

             ABC Szkoły Sławomir Śliwiak

         80-209 Chwaszczyno, ul. Bogusława 17

      60.000,00 zł dostawa pomocy, materiałów dydaktycznych i reklamowych   art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
107.  RSP.271.4.1.2016.PE2  15.12.2016

 15.12.2016

 22.12.2016

                     PESTAR SP. Z O.O.

     83-200 Starogard Gdański, ul. Iwaszkiewicza 15

      29.687,50 zł dostawa pomocy, materiałów dydaktycznych i reklamowych   art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
108.  RSP.271.5.1.2016.IZ  15.12.2016

 15.12.2016

 23.12.2016

                Wydawnictwo IDEA sp. z o.o. 

     ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków

      29.520,00 zł zakup dostępu do platformy edukacyjnej  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
109.  RSP.271.17.2016.PE1  09.12.2016

 09.12.2016

 14.12.2016

                    PESTAR SP. Z O.O.

     83-200 Starogard Gdański, ul. Iwaszkiewicza 15

     158.675,00 zł dostawa materiałów dydaktycznych i reklamowych oraz sprzętu IT  przetarg nieograniczony art. 39-46 ustawy
110.  RSP.271.17.2016.VI5  09.12.2016

 09.12.2016

 10.12.2016

     VICTOR Prawo i Zamówienia Publiczne

                Kamil Kwiatosiński

     Skrzynnie 102, 98-311 Ostrówek

      16.254,00 zł dostawa materiałów dydaktycznych i reklamowych oraz sprzętu IT  przetarg nieograniczony art. 39-46
111.  RSP.271.17.2016.AB10  06.12.2016

 06.12.2016

 27.12.2016

               ABC Szkoły Sławomir Śliwiak

        80-209 Chwaszczyno, ul. Bogusława 17

      19.533,25 zł dostawa materiałów dydaktycznych i reklamowych oraz sprzętu IT  przetarg nieograniczony art. 39-46
        2017 ROK            
   1.  RPI.2720.1.2017  10.01.2017

 01.01.2017

 31.12.2017

                        "RADIO GŁOS"

            83-130 Pelplin, ul. Bpa Dominika 11

 750,00 zł miesięcznie promocja Miasta i Gminy Gniew na antenie "Radia Głos"   art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
   2.  RPI.2720.2.2017  10.01.2017

 01.01.2017

 31.12.2017

                     KANCELARIE DORADCÓW

               PRAWNYCH I INWESTYCYJNYCH

                       FACT Sp. z o.o.

      83-200 Starogard Gd., ul. Lubichowska 36

 307,50 zł miesięcznie

ustalenie zasad i warunków wzajemnej współpracy w zakresie publikowanych

na łamach "Wieści z Kociewia" kolorowych informacj z terytorium właściwej gminy

  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
   3.   RPI.2720.3.2017  10.01.2017

 01.01.2017

 31.12.2017

             PHU PRESPOL Jacek Ziorkiewicz

             Piaseczno 36, 83-123 Piaseczno

 221,40 zł miesięcznie

zamieszczanie materiałów promocyjnych Miasta i Gminy Gniew w ilości jednej

strony gazetowej w każdym wydaniu miesięcznym "Głosu Powiatowego"

  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
   4.   RPI.2720.5.2017  10.01.2017

 01.01.2017

 31.12.2017

             Studio A Agnieszka Piecuch

                Nicponia, 83-140 Gniew

               Oś. J. Kraziewicza 101/11

 1.476,00 zł miesięcznie

wykonywanie składu graficznego miesięcznika informacyjno-publicystycznego

"Nowiny Gniewskie", dodatków informacyjnych dołączanych do miesięcznika,

materiałów reklamowo-informacyjnych oraz innych wydawnictw związanych

z Nowinami Gniewskimi

  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
   5.   RPI.2720.4.2017  10.01.2017

 01.04.2017

 31.03.2018

             VC Travelling Polska Ariel Trzajna

  Dziemionna, ul. Polna 50, 86-060 Nowa Wieś Wielka

     299,00 zł rocznie

wyświetlanie prezentacji walorów turystycznych Gminy Gniew w serwisie:

www.vc.travellingpolska.pl oraz www.poland24h.pl w formie prezentacji

multimedialnej

  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
   6.   RPI.2720.6.2017  10.01.2017

 01.01.2017

 31.12.2017

          extranet Joanna Paździerska

          87-100 Toruń, ul. Wielki Rów 40 B

 

    123,00 zł miesięcznie

utrzymanie na serwerze serwisu internetowego opartego o system zarządzania

treścią i strukturą serwisu - netadmin wraz z modułami

  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
   7.    RIN.272.5.2017  06.03.2017

 06.03.2017

 05.04.2017

   Usługi Ogólnobudowlane "PROFIL" Rużała Piotr

       Piaseczno 64/2, 83-123 Piaseczno

   21.620,00 zł

ułożenie kostki brukowej betonowej wraz z podbudową oraz montażu krawężników

na ul. Królowej Pomorza w Piasecznie o pow. 200 m2

  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
   8.    RIN.272.2.2017  12.01.2017

 12.01.2017

 31.05.2017

                    Akademia Sztuk Pięknych

             ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

  132.840,00 zł

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń

przy Placu Grunwaldzkim 16/17 oraz Placu Grunwaldzkim 45 na Centrum

Wsparcia Rodzin

  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
   9.   RSP.271.1.2017.CN  22.03.2017

 22.03.2017

 20.06.2018

     CNJA EDUKACJA Witold Szaszkiewicz sp. j.

       ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków

    78.990,60 zł

przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów językowych z zakresu j. angielskiego

lub niemieckiego oraz zewnętrznych egzaminów z zakresu technik komputerowych

w ramach Projektu Zamawiającego

  zapytanie ofertowe
 10.   RIN.272.3.2017  02.01.2017  02.01.2017
 24.01.2017
 Pracownia Architektoniczna ARCHMA z siedzibą w Gdańsku
     ul. Kartuska 278, 83-125 Gdańsk
    18.450,00 zł wykonanie dokumentacji dot. opracowania Aktualizacji Programu Funkcjonalno-
Użytkowego dla inwestycji polegającej na rozbudowie szkoły podstawowej w Gniewie
przy ul. Gdańskiej 16 w Gniewie, o salę gimnastyczną oraz część dydaktyczną
z blokiem żywieniowym
  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 11.  RIN.272.1.2017  11.01.2017  11.01.2017
 20.02.2017
                   ABRYS Technika Sp. z o.o. 
         60-401 Poznań, ul. Wiślana 46
      4.305,00 zł usługa opracowania Analizy Efektywności Kosztowej dla projektu z zakresu
gospodarki ściekowej-budowa sieci wodociągowej Półwieś-Dąbrówka-Stary Młyn
  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 12.  RIN.272.4.2017  24.02.2017  24.02.2017
 24.03.2017
     Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski  
 Al. Wojska Polskiego 2B, 83-200 Starogard Gdański
      5.412,00 zł opracowanie akspertyzy technicznej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania
w zakresie stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji dwóch budynków
mieszkalnych przy Pl. Grunwaldzkim nr 4 i 14 w Gniewie
 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 13.  RIN.272.6.2017  03.04.2017    PROINVEST Zarządzanie Konsulting Szkolenia
                   Danuta Wojtczuk
   ul. Leona Witkowskiego 7/10, 87-100 Toruń
     59.040,00 zł  sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w ramach II Osi
Priorytetowej, Działanie 2.3-Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014-2020
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
dla miejscowości Piaseczno-Jeleń-Tymawa
 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 14.  RIN.272.7.2017  12.04.2017  12.04.2017
 30.06.2018
          Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
                     RESTEKS Sp. z o.o.
            83-110 Tczew, ul. Malinowska 11

 4.548.000,00 zł

 zmiana kwoty

 4.792.014,31-Aneks

 nr 1 z dn.18.12.2017

rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną oraz część dydaktyczną
wraz z blokiem żywieniowym w Gniewie przy ul. Gdańskiej 16 w formule
zaprojektuj i wybuduj
   przetarg nieograniczony
 15.  RIN.272.10.2017  28.04.2017  28.04.2017
 31.05.2017
                           A N K U
        Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
                             Anna Kusa
             83-110 Tczew, ul. Rejtana 29

     15.000,00 zł wykonanie usługi polegającej na przedłużeniu zatoki autobusowej w Opaleniu
zgodnie z kosztorysem ofertowym z dnia 26.04.2017 r.
 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 16.  RIN.272.9.2017  05.05.2017  05.05.2017
 22.08.2017
                        Dariusz Urbański
          86-300 Grudziądz, ul. Warszawska 7/20
     56.000,00 zł pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Budowa sieci
wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Półwieś,Dąbrówka, Stary Młyn
 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 17.  RIN.272.8.2017  17.05.2017  17.05.2017
 22.08.2017
                  ZAKŁAD WOD.-KAN. C.O.
                      Marcin Klejnowski
             87-300 Brodnica, ul. Korczaka 30
 1.883.745,00 zł wykonanie prac obejmujących swoim zakresem budowę sieci wodociągowej
z przyłączami dla miejscowości Półwieś, Dąbrówka, Stary Młyn
  przetarg nieograniczony
 18.  RIN.272.12.2017  17.05.2017  17.05.2017
 30.06.2017
         Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PIKMET
                           Paweł Pachota 
               83-140 Gniew, ul. Sobieskiego 7/3            
Jaźwiska-14.400,00 zł
Ciepłe-8.100,00 zł
wykonanie robót na terenie boisk sportowych w Jaźwiskach i w Ciepłem   art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 19.  RIN.272.11.2017  23.05.2017  23.05.2017
 15.12.2017
                        BUDIMEX SA
              01-040 Warszawa, ul. Stawki 40
 7.640.299,00 zł opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją w formule
"zaprojektuj i wybuduj" zadania pn. "Gniew-miasto z charakterem", wraz
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  przetarg nieograniczony
 20.  RIN.3032.1.2017  30.05.2017  30.05.2017
 31.10.2017
              Grupa Inicjatywno-Nieformalna
  Grupa Miłośników wsi Rakowiec Macieja Czarneckiego
          Rakowiec 7A, 83-140 Gniew  
       6.418,00 zł realizacja zadania publicznego pod nazwą "Aktywny Rakowiec  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 21.  RIN.272.13.2017  19.06.2017  19.06.2017
 30.06.2018
             INSTYTUT ZRÓWNOWAŻONEGO
                    ROZWOJU SP. Z O.O.
      Elewatorska 17 lok. 1, 15-620 Białystok
    148.000,00 zł świadczenie usług Inwestora Zastępczego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w ramach Projektu pn.:"Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną
oraz część dydaktyczną wraz z blokiem żywieniowym".Inwestycja prowadzona jest
w formule "zaprojektui i wybuduj"
  przetarg nieograniczony
 22.  RIN.272.18.2017  20.07.2017  20.07.2017
 15.12.2017
                    TOMASZ ZMYŚLONY
                     usługi projektowe
                82-300 Elbląg, ul. Giermków 14/22           
      50.000,00 zł opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu
użytkowania budynku mieszkalnego przy Placu Grunwaldzkim 4 w Gniewie,
na pomieszczenia biurowe na podstawie opracowanej koncepcji architektonicznej
i ekspertyzy technicznej przebudowy
  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 23.  RIN.272.19.2017  20.07.2017  20.07.2017
 15.09.2017
                    TOMASZ ZMYŚLONY
                     usługi projektowe
                  82-300 Elbląg, ul. Giermków 14/22
      25.000,00 zł opracowanie koncepcji architektonicznej zabudowy wielorodzinnej
i zagospodarowania terenu przeznaczonego pod zabudowę w programie
mieszkanie plus w Gniewie
  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 24.  RIN.272.20.2017  20.07.2017  01.08.2017
 10.09.2017
                   AKTIV PLACE ZABAW
                  Janusz Wachowiak
             ul. Skryta 99, 62-064 Plewiska
      27.551,00 zł dostawa i montaż zestawu zabawowego oraz 2 urządzeń siłowni zewnętrznej
w miejscowości Piaseczno
  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 25.  RIN.272.21.2017  20.07.2017  15.08.2017
 31.08.2017
                 Radosław Szymanowski
       BODY WORKS OUTDOOR FITNESS
        01-492 wARSZAWA, UL. Sobczaka 41
      26.438,85 zł dostawa i montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości
Wielkie Walichnowy
  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 26.  RIN.272.25.2017  18.08.2017  18.08.2017
 20.09.2017
                         KRECIK
       Grzegorz Tomaszewski i Wspólnicy S.J.
         14-240 Susz, ul. Sucharskiego 16
      71.340,00 zł rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy, na działkach nr 96/2,97,
98, 100 obręb Kuchnia
  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 27.  RIN.272.27.2017  25.08.2017  25.08.2017
 31.10.2017
                       Borys Rokicki
            86-300 Grudziądz, ul. Droga Kujawska 22
     14.000,00 zł pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Przebudowa
drogi gminnej nr 228025G Piaseczno-Piaseckie pole"
  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 28.  RAG.272.2.2017  01.09.2017  01.09.2017
 31.03.2020
                     ENMEDIA SP. Z O.O.
             ul. Hetmańska 26/3, 60-252 Poznań
 30% netto od oszczędn.
netto uzyskanych
w okresie 24 m-cy
(szacowana kwota
ok.70.000,00 zł
oszczędności)
przeprowadzenie usługi w zakresie optymalizacji parametrów dystrybucji energii
elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej
  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 29.  RIN.272.14.2017  22.06.2017  22.06.2017
 30.06.2018
                       DROMAX
                   Piotr Szanser
         ul. Nadwiślańska 7, Knybawa,
                     83-110 Tczew
 180.000,00 zł świadczenie usług Inwestora Zastępczego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie
z polskim prawem budowlanym, kodeksem cywilnym oraz wraz z kontrolowaniem
rozliczeń budowy dla Umowy na Roboty zawartej w ramach Projektu pn.:
"Gniew-miasto z charakterem"
  przetarg nieograniczony
 30.  GCR.2720.2.2017  19.09.2017

 20.09.2017

 16.10.2017

                       Jakub Jaskólski 

                  Tymawa 71, 83-140 Gniew

     2.400,00 zł

 jednoroczne okresowe przeglądy stanu technicznego obiektów w administrowaniu

Gminnego Centrum Reagowania-strażnice OSP w Gminie Gniew

  art . 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 31.  RIN.272.30.2017  02.10.2017

 02.10.2017

 15.12.2017

  Przediębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

                   "MEL-KAN" SP. Z O.O.

   UL. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz

   742.250,41 zł

rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Piaseczno

i Piaseckie Pole Etap I Odcinek W16-W17, Odcinek W1-W3, Odcinek W3-Hp4

i Odcinek W3-W4

 przetarg nieograniczony
 32.  RIN.272.31.2017  02.10.2017

 02.10.2017

 15.12.2017

                     Dariusz Urbański

    ul. Warszawska 7/20, 86-300 Grudziądz

    28.500,00 zł

nadzór inwestorski na realizacją inwestycji pn."Rozbudowa sieci wodociągowej

z przyłączami dla miejscowości Piaseczno i Piaseckie Pole Etap I Odcinek W16-

W17, Odcinek W1-W3, Odcinek W3-Hp4 i Odcinek W3-W4

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 33.  RSP.271.3.2017.PE  11.09.2017

 11.09.2017

 18.09.2017

                    PESTAR Sp. z o.o.

    ul. Iwaszkiewicza 15, 83-200 Starogard Gdański

    85.199,95 zł  dostawa sprzętu IT

art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych-przeprowadzenie

w dniu 6 września 2017 r. postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego-Projekt "Dziecko najlepsza inwestycja"

 

 34.    26.10.2017

 01.01.2018

 31.12.2018

        TWOJA TELEWIZJA MORSKA

                      Spółka z o.o.

     84-200 Wejherowo, ul. Przemysłowa 3

 2.000,00 zł miesięcznie

produkcja i emisja programu "Wieści z samorządu" oraz emisja materiałów

związanych z Gminą Gniew

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 35.  RIN.272.27.2017  25.08.2017

 25.08.2017

 31.10.2017

                               Borys Rokicki

           ul. Droga Kujawska 22, 86-300 Grudziądz

      14.000,00 zł

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Przebudowa drogi

gminnej nr 228025G Piaseczno - Piaseckie Pole"

 

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 36.  RAG.272.3.2017  09.10.2017

 01.01.2018

 31.12.2019

            Forum Marketing and Sales Polska S.A.

               ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk

    268.669,60 zł

sprzedaż energii elektrycznej dla urzędu i  jednostek organizacyjnych gminy

 

  przetarg nieograniczony
 37.  ROR.272.1.2017  02.11.2017

 02.11.2017

 30.11.2017

                          "INTEK-TECH" 

                    TECHNIKA INSTALACJI

                       PRAŻUCH PIOTR

              48-388 Kamiennik, ul. Kościuszki 4/2

      20.602,50 zł

wymiana instalacji odgromowej na budynku Urzędu Miasta i Gminy Gniew

oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej-pomiar instalacji odgromowej

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 38.  RIN.272.34.2017  11.12.2017

 11.12.2017

 22.12.2017

           Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

                    Sławomir Koperianow

         ul. Kołobrzeska 13/10, 85-704 Bydgoszcz

      30.240,00 zł

wykonanie prac związanych z wywozem zawartości osadnika zlokalizowanego

na działce gminnej nr 82/9 w miejscowości Ciepłe

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 39.  RIN.272.33.2017  27.11.2017

 27.11.2017

 31.04.2018

              P.P.H.U. MAX - DROGI CENTRUM

               90-001 ŁÓDŹ, UL. CZOŁOWA 7

      22.755,00 zł

wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz wewnętrznych wraz z systemem

referencyjnym, przeglądami pięcioletnimi dróg i obiektów mostowych

wraz z dokumentacją zdjęciową, zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy

Gniew

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 40.  RGP.3034.2.38.2017.AW  08.12.2017  12 miesięcy

           GEOFABRYKA Sp. z o.o.

          ul. Prosta 19/5, 87-100 Toruń

      22.350,00 zł

wykonanie, montaż wraz z utrzymaniem i eksploatacją systemu obserwacji

jakości powietrza na terenie Miasta Gniew w oparciu o trzy detektory pomiarowe

z funkcją prezentowania na stronach internetowych urządzeń stacjonarnych

oraz urządzeniach mobilnych wyników stanu zanieczyszczenia powietrza

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 41.  RIN.272.36.2017

 27.12.2017

 

 27.12.2017

 15.06.2018

                         Przedsiębiorstwo

           Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

                  "MEL-KAN" Sp. z o.o.

           ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz

    693.111,15 zł

rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Piaseczno

i Piaseckie Pole Etap II Odcinek W 4-W8, Odcinek W8-W10 i Odcinek W10-W7

 przetarg nieograniczony
 42.  RIN.272.23.2017  27.11.2017

 27.11.2017

 20.06.2018

                        AQUA-PROJECT

           Zakład Inżynierii Wodno-Sciekowej

        ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz

      56.580,00 zł

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań :

1.Projekt odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla podłączenia 2 nieruchomości

zabudowanych (działka nr 41/2 i 41/3 karta mapy 27, obręb Gniew) przy

ul. Ogrodowej w Gniewie;

2.Projekt sieci wodociągowej dla terenu inwestycyjnego w Gniewie (działki nr 1/46;

1/47; 17/8 karta mapy 20) oraz 2 nieruchomości zabudowanych (działki nr 185/7

i 186 obręb Szprudowo) wraz z przejściem przez drogę krajową nr 91

(ul. Krasickiego)

 art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
          2018 ROK            
   1.  RPI.2720.1.2018  11.01.2018

 01.01.2018

 31.12.2018

                         "RADIO GŁOS"

            83-130 Pelplin, u. Bpa Dominika 11

 750,00 zł miesięcznie promocja Miasta i Gminy Gniew na antenie "Radia Głos"  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
   2.  RPI.2720.2.2018  11.01.2018

 01.01.2018

 31.12.2018

                  KANCELARIE DORADCÓW

            PRAWNYCH I INWESTYCYJNYCH

                   FACT Sp. z o.o.

      83-200 Starogard Gd., ul. Lubichowska 36

 307,50 zł miesięcznie

ustalenie zasad i warunków wzajemnej współpracy w zakresie publikowanych

na łamach "Wieści z Kociewia" o powierzchni 24 modułów (1/2 strony)

kolorowych informacji z terytorium właściwej gminy

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
   3.  RPI.2720.4.2018  11.01.2018

 01.01.2018

 31.12.2018

                       Studio A

                 Agnieszka Piecuch

            Nicponia, 83-140 Gniew

           Oś. J. Kraziewicza 101/1

 1.476,00 zł miesięcznie

wykonywanie składu graficznego miesięcznika informacyjno-publicystycznego

"Nowiny Gniewskie", dodatków informacyjnych dołączanych do miesięcznika,

materiałów reklamowo-informacyjnych oraz innych wydawnictw związanych

z Nowinami Gniewskimi

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
   4.  RIN.272.1.2018  23.01.2018

 23.01.2018

 31.12.2021

                      AMT PARTNER

                       Spółka z o.o.

        80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 16 lok. 3

   60.331,50 zł

wykonanie usługi obejmującej zarządzanie projektem pn. "Rewitalizacja

zdegradowanej przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie"

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
   5.  RPI.2720.3.2018  11.01.2018

 11.01.2018

 31.12.2018

           PHU PRESPOL Jacek Ziorkiewicz

          Piaseczno 36, 83-123 Piaseczno

      2.656,80 zł

zamieszczanie materiałów promocyjnych Gminy Gniew w ilości jednej strony

gazetowej w każdym wydaniu miesięcznym "Głosu Powiatowego"h

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
   6.  RPI.2720.5.2018  12.01.2018

 01.04.2018

 31.03.2019

                   VC Travelling Polska

                         Ariel Trzajna

                   Dziamionna, ul. Polna 50

                86-060 Nowa Wieś Wielka

        299,00 zł

wyświetlanie prezentacji walorów turystycznych Gminy Gniew w serwisie:

www.vc.travellingpolska.pl oraz www.poland24h.pl w formie prezentacji

multimedialnej

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
   7.    01.01.2018

 01.01.2018

 31.12.2018

                         Tadeusz Błędzki

                 Rożental 30, 83-130 Pelplin

 1,5 % wartości wykonan.

i odebranych robót

pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi zlecanymi

przez Gminę Gniew wykonawcom robót realizowanych na podstawie odrębnych

umów

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
   8.    RIN.272.2.2018  29.03.2018

 29.03.2018

 31.10.2018

    Skład Budowlany "TEMIDA" spółka z o.o.

       83-140 Gniew, ul. 7 Marca 9/3

 1.120.000,00 zł

przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu

użytkowania części budynku na Punkt Podstawowej Opieki Medycznej

na działkach geodezyjnych nr 99, 106/3, 106/4 i 106/5 w miejscowości

Kolonia Ostrowicka

   przetarg nieograniczony
   9.    RPI.2720.7.2018  12.04.2018

 12.04.2018

 30.09.2018

         Agencja GATMEDIA TV & Event Agency

             ul. Próżna 10/23, 00-107 Warszawa

        6.000,00 zł

reklama/promocja Gniewu w realizowanym przez Agencję i emitowanym 

na antenie Telewizji KINO POLSKA MUZYKA-jednym odcinku cyklu programowego

pt. "Mapa Gwiazd", z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 10.    RIN.272.1A.2018  23.02.2018

 23.02.2018

 31.12.2018

               Agnieszka Wesołowska

      ul. 27 Stycznia 20/2, 83-140 Gniew

     156.000,00 zł

pełnienie funkcji Stałego Nadzoru Archeologicznego zgodnie z decyzją 

Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 27 września 2017 r.,

znak ZN.5142.719.K.Ż. oraz wykonanie innych zaleceń Pomorskiego

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie zadania pod nazwą:

"Gniew-miasto z charakterem"

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 11.    RIN.272.1.2018  17.05.2018

 17.05.2018

 10.07.2018

zmiana terminu

Aneks nr 1

z dn.8.06.2018

do 31.07.2018

 

            "Jur-Pol" Firma Usługowo Handlowa

                       Jurek Kruszewski

                 Tymawa 4E, 83-140 Gniew

zadanie I-  16.995,00 zł

zadanie II- 18.299,00 zł

zadanie III-19.495,00 zł

zadanie IV-   5.000,00 zł

usługa polegająca na wykonaniu czterech zadań w ramach funduszu sołeckiego:

zadanie I. "Dostawa i montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej

w miejscowości Półwieś Gmina Gniew".

zadanie II. "Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Ciepłe".

zadanie III. "Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gogolewo".

zadanie IV. "Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Polskie Gronowo.

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 12.   RIN.272.5.2018  23.05.2018

 23.05.2018

 31.05.2019

                             PRIM Sp. z o.o

               ul. Słowckiego 38/1, 80-257 Gdańsk

  699.870,00 zł

wukonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonaniu

na jej podstawie robót budowlanych polegających na:"Budowa infrastruktury

kajakowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Szlaki Kajakowe-

Wierzycą po zabytkach Kociewia, na terenie Gminy Gniew"

 przetarg nieograniczony
 13.  RGP.3037.3.11.2018  18.05.2018

 18.05.2018

ok.56 tygodni 

                            PLANISFERA

            Biuro Planowania Przestrzennego

        ul. 23 Stycznia 26/38, 86-300 Grudziądz

    24.600,00 zł

wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru wsi Szprudowo w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych

w gminie Gniew, zgodnie z uchwałą intencyjną Nr XLVI/329/18 Rady Miejskiej

w Gniewie z dnia 28 marca 2018 r.

  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 14.    29.05.2018

 29.05.2018

 20.06.2018

       Wielkopolska Akademia Nauk i Rozwoju sp. z o.o.

            ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań

      3.000,00 zł

plus 5% całkowitej

wartości projektu

w przypadku przyznania

dofinansowania

kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach

Działania 5.3 w odpowiedzi i zgodnie z Regulaminem Konkursu zamkniętego

nr RPPM.05.03.00-IZ.00-22-001/18

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 15.   RIN.272.4.2018  14.05.2018

 14.05.2018

 28.09.2018

       Skład Budowlany TEMIDA Sp. z o.o.

            ul. Parkowa 3, 83-140 Gniew

   335.000,00 zł

budowa miejsc postojowych na Wiślanej Trasie Rowerowej w granicach gminy

Gniew w ramach zadania "Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu

międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9, na terenie gminy Gniew

(Partnerstwo Miasta Tczewa)

  przetarg nieograniczony
 16.  RIN.272.7.2018

 04.06.2018

 

  04.06.2018

  09.07.2018

       "Jur-Pol" Firma Usługowo Handlowa

               Jurek Kruszewski

        Tymawa 4E, 83-140 Gniew

    27.675,00 zł

usługa polegająca na wykonaniu zadania w ramach funduszu sołeckiego:

"Drugi etap prac utworzenia zieleńca w centrum wsi Kursztyn"

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 17.  RIN.272.8.2018  07.06.2018

  02.07.2018

  30.07.2018

        "Jur-Pol" Firma Usługowo Handlowa

                 Jurek Kruszewski

          Tymawa 4E, 83-140 Gniew

    14.000,00 zł

usługa polegająca na wykonaniu zadania w ramach funduszu sołeckiego:

"Wybrukowanie placu przed szkołą-140 m2 w ramach funduszu sołeckiego

Pieniążkowo"

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 18.    28.05.2018

 01.06.2018

 31.12.2018

 Kancelaria Radcy Prawnego Sebastian Justyński

 83-110 Tczew ul. Przemysłowa II 8

2.500,00 netto miesięcznie usługi w zakresie obsługi zamówień publicznych  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 19.  RGP.3037.3.8.2018  15.05.2018

termin wykonania

przedmiotu umowy

zawarty został

w "Harmonogramie

rzeczowo-termin."

                  DOM Biuro Urbanistyczne

   Kiełb-Stańczuk, Jaszczuk-Skolimowska Spółka jawna,

    ul.Kościuszki 34G, 83-200 Starogard Gdański

                     

    18.450,00 zł

wykonanie:"Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kursztyn w strefie oddziaływania elektrowni

wiatrowych w gminie Gniew"

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 20.  RIN.272.6.2018  04.06.2018

 04.06.2018

 28.09.2018

                           Borys Rokicki              

  ul. Droga Kujawska 22, 86-300 Grudziądz

      7.500,00 zł

pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Budowa

miejsc postojowych na Wiślanej Trasie Rowerowej w granicach Gminy Gniew

w ramach zadania "Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu

międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9, na terenie gminy Gniew

(Partnerstwo Miasta Tczewa)"

 

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 21.  RIN.272.11.2018  11.07.2018

 11.07.2018

 30.08.2018

                         HINZ - BRUK

                       Przemysław Hinz

                     83-140 Nicponia 93

   100.000,00 zł

remont drogi gminnej nr 228004G Wielkie Walichnowy - Rozgarty, utwardzenie

nawierzchni przy użyciu płyt betonowych typu YOMB, długość ok. 530 m.

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 22.  RIN.272.12.2018  11.07.2018

 11.07.2018

 30.09.2018

               Prefabet-Gniew Spółka z o.o.

     ul. Franciszka Czarnowskiego 5, 83-140 Gniew

       5.996,12 zł

usługa polegająca na wykonaniu zadania w ramach funduszu sołeckiego:

"Zakup i montaż piłkochwytów na boisku w miejscowości Polskie Gronowo"

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 23.  RIN.272.13.2018  20.07.2018

 20.07.2018

 31.08.2018

               USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

                   "PROFIL" Rużała Piotr

            83-123 Piaseczno, ul. Parkowa 2

6.340,00 zł-Zadanie I

3.450,00 zł-Zadanie II

usługa polegająca na wykonaniu dwóch zadań w ramach funduszu sołeckiego:

Zadanie: I.-"Wykonanie parkingu przy Przedszkolu w Piasecznie

Zadanie: II.-"Wymiana chodnika ze schodami przy Przedszkolu w Piasecznie"

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 24.  RIN.272.15.2018  24.07.2018

 24.07.2018

 24.08.2018

                        ART REKLAMA

                    Marek Paterkowski

            87-800 Włocławek, ul. Cicha 4

       1.085,25 zł wykonanie 3 tablic informacyjnych na stelażach i słupkach dla Gminy Gniew  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 25.  RIN.272.10.2018

 10.07.2018

 

 10.07.2018

 24.08.2018

 zmiana terminu

20.09.2018-Aneks

Nr 1 z dn.24.08.18

                        Z. U. P. H.

                "MAŁA ARCHITEKTURA"

        83-031 Różyny, ul. Rzemieślnicza 23

     23.451,80 zł

usługa polegająca na wykonaniu zadania w ramach funduszu sołeckiego:

"Budowa placu zabaw w miejscowości Wielkie Walichnowy"

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 26.  RIN.272.17.2018  26.07.2018

 26.07.2018

 31.10.2018

      "Jur-POL" Firma Uaługowo-Handlowa

                 Jurek Kruszewski

        Tymawa 4E, 83-140 Gniew

     13.878,85 zł

usługa polegająca na wykonaniu zadania w ramach funduszu sołeckiego:

"Budowa zaplecza przy świetlicy w Szprudowie"

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 27.  RIN.272.18.2018  26.07.2018

 26.07.2018

 31.08.2018

       "Jur-POL" Firma Usługowo-Handlowa

                 Jurek Kruszewski

         Tymawa 4E, 83-140 Gniew

       7.000,00 zł

usługa polegająca na wykonaniu zadania w ramach funduszu sołeckiego:

"Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Pieniążkowie"

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 28.  RIN.272.19.2018  01.08.2018

 01.08.2018

 08.09.2018

                  USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

                      "PROFIL" Rużała Piotr

                 83-123 Piaseczno, ul. Parkowa 2

     32.866,00 zł

usługa polegająca na wykonaniu zadania w ramach funduszu sołeckiego

Nicponia:

"Utwardzenie drogi gminnej z płyt Jomb w Nicponi nr 228022 G - około 178 m2"

 

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 29.  RIN.272.3.2018  30.03.2018

 30.03.2018

 31.10.2018

         Obsługi Inwestycji Budowlanych

                     Piotr Burczyński

          Toporzysko 22A, 87-134 Zławieś Wielka

 

     38.745,00 zł

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Przebudowa

i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania

części budynku na Punkt Podstawowej Opieki Medycznej na działkach

geodezyjnych nr 99, 106/3, 106/4 i 106/5 w miejscowości Kolonia Ostrowicka"

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 30.  RIN.272.9.2018  10.07.2018

 10.07.2018

 28.09.2018

       Skład Budowlany "TEMIDA" spółka z o.o.

          83-140 Gniew, ul. 7 Marca 9/3

 

   115.500,00 zł

adaptacja części budynku przy Placu Grunwaldzkim 45 na Centrum Wsparcia

Rodzin-remont pomieszczeń lokalu z wymianą stolarki zewnętrznej

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 31.  RIN.272.16.2018  24.07.2018

 24.07.2018

 31.08.2018

                   PROVEM Eligiusz Michalak

           USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE

             83-110 GNISZEWO, ul. Dębowa 2

      6.150,00 zł

opracowanie Orzeczenia Technicznego stanu konstrukcji mostowej nad rzeką

Wierzycą, w ciągu drogi lokalnej w miejscowości Gniew

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 32.  RIN.272.20.2018  03.08.2018

 180 dni od

dnia przekazania

Wykonawcy przez

Zamaw.decyzji

ZRiD

                        INWEST-KOM

                  w Gniewie Spółka z o.o.

           ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew

 1.500.600,00 zł rozbudowa drogi gminnej klasy "D" o nr 228099G ulicy Sobieskiego w Gniewie  przetarg nieograniczonyl
 33.  RIN.272.23.2018  22.08.2018

 22.08.2018

 28.09.2018

              USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

                   'PROFIL' Rużała Piotr

               83-123 Piaseczno, ul. Parkowa 2

      50.000,00 zł

utwardzenie drogi gminnej wewnętrznej płytami Jomb w Kursztynie -

około 240 m2

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówiń publicznych
 34.  RIN.272.25.2018  30.08.2018

 30.08.2018

 30.11.2018

            Nadzory i Doradztwo Budowlane

                 Grzegorz Łopatowski

           ul. Wiślana 1a/9, 83-140 Gniew

      15.000,00 zł

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Przebudowa

części istniejącego budynku usługowego w zakresie dostosowania do wymagań

na żłobek miejski w Gniewie-zadanie będzie współfinansowane w ramach

dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi

w wieku do lat 3-Maluch + 2

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 35.  RIN.272.21.2018  03.08.2018

 03.08.2018

 31.08.2018

        Skład Budowlany TEMIDA Spółka z o.o.

            ul. Parkowa 3, 83-140 Gniew

14.959,21 zł-Zadanie I

  1.500,00 zł-Zadanie II

usługa polegająca na wykonaniu dwóch zadań w ramach funduszu sołeckiego:

Zadanie: I-"Wykonanie chodnika wzdłuż drogi Nr 2208051G"

Zadanie: II-"Remont wiaty przystankowej w Rakowcu"

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 36.  RIN.272.31.2018  27.09.2018

 27.09.2018

 31.10.2018

           Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

                    "Rolmag" Sp. z o.o.

            ul. Ks. Ludwika Warneckiego 23,

                        83-136 Opalenie

      12.936,00 zł

usługa polegająca na wykonaniu zadania w ramach funduszu sołeckiego:

"Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Widlice"

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 37.  RIN.272.29.2018  26.09.2018

 26.09.2018

 15.11.2018

   Firma Handlowo Usługowa "BD" Bartosz Drozdowski

          ul. Ogrodowa 26A, 83-132 Morzeszczyn

      74.000,00 zł w tym:

Gniewski Budżet

Obywatelski-65.000,00 zł,

Fundusz Sołecki Rakowiec-

9.000,00 zł-zmiana

Aneks nr 1 Fundusz

Sołecki Rakowiec

10.000,00 zł

 

remont drogi gminnej nr 228036G Rakowiec-Bielica, utwardzenie nawierzchni

przy użyciu płyt betonowych typu YOMB, długość ok. 350 m na działce oznaczonej

geodezyjnie nr 323 obręb Rakowiec

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 38.  RIN.272.30.2018  26.09.2018

 26.09.2018

 31.10.2018

           "Jur-Pol" Firma Usługowo Handlowa

                         Jurek Kruszewski

                Tymawa 4E, 83-140 Gniew

  16.233,00 zł

usługa polegająca na wykonaniu zadania w ramach funduszu sołeckiego:

"Dokończenie projektu budowy boiska sportowego o wymiarach 30 m x 50 m

w miejscowości Brody Pomorskie"

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 39.  RIN.272.32.2018  27.09.2018

 27.09.2018

 30.11.2018

           "Jur-Pol" Firma Usługowo Handlowa

                        Jurek Kruszewski

               Tymawa 4E, 83-140 Gniew

  10.000,00 zł

usługa polegająca na wykonaniu zadania w ramach Gniewskiego Budżetu

Obywatelskiego:

"Wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych przy świetlicy w Kursztynie

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 40.  RIN.272.34.2018  03.10.2018

 03.10.2018

 15.11.2018

             "Jur-Pol" Firma Usługowo Handlowa

                        Jurek Kruszewski

                Tymawa 4E, 83-140 Gniew

    7.638,00 zł

usługa polegajaca na wykonaniu czterech zadań w ramach Gniewskiego Budżetu

Obywatelskiego:

"Siłownia pod chmurką pełni zdrowia (Kompleks sportowy Szprudowo)"

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 41.  RIN.272.14.2018  24.07.2018

 24.07.2018

 16.09.2018

                       AKTIV Place Zabaw

                      Janusz Wachowiak

              62-064 Plewiska, ul. Skryta 99

   10.000,00 zł

usługa polegająca na wykonaniu zadania w ramach Gniewskiego Budżetu

Obywatelskiego:

"Plac zabaw przy Przedszkolu w Piasecznie"

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 42.  RIN.272.35.2018  07.11.2018

 07.11.2018

 14.12.2018

                             "LEWICKI"

                  Firma Ogólnobudowlana

                          Mariusz Lewicki

              83-140 Gniew, ul. Michała Drzymały 2

   30.000,00 zł

usługa polegająca na wykonaniu:

"Naprawy dachu na budynku Urzędu Miasta i Gminy Gniew Plac Grunwaldzki 16/17"

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 43.    21.11.2018

 01.12.2018

 30.11.2019

                   RADIX Sp. z o.o. Sp.k.

           80-332 Gdańsk, ul. Piastowska 33

   14.473,42 zł

świadczenie usług polegających na sprawowaniu opieki autorskiej

nad systemami z Pakietu RADIX

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 44.  RSP.271.13.2018  06.12.2018

 06.12.2018

 18.12.2018

                          Nowa Szkoła

                  90-248 Łódż, ul. POW 25

   55.855,84 zł  wyposażenie żłobka   przetarg nieograniczony
 45.  RSP.271.12.2018

 29.11.2018

 

 29.11.2018

 20.12.2018

 

                   PESTAR Sp. z o.o.

       83-200 Starogard Gdański, ul. Skarszewska 58

    31.713,09 zł  wyposażenie żłobka w sprzęt elektroniczny i AGD   przetarg nieograniczony
 46.  RPI.2720.8.2018  27.11.2018

 27.11.2018

 31.12.2018

                Witkac Sp. z o.o.

       76-200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 5a

      3.966,77 zł świadczenie usług informatycznych w ramach serwisu Witkac.pl  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
   2019 ROK  

 

 

                 

    

     
 1.  RPI.2720.1.2019  09.01.2019

 01.01.2019

 31.12.2019

           Studio A, Agnieszka Piecuch

    Nicponia, Oś. J.Kraziewicza 101/11, 83-140 Gniew

 1.476,00 zł miesięcznie

wykonanie składu graficznego miesięcznika informacyjno-publicystycznego

"Nowiny Gniewskie", dodatków informacyjnych dołączanych do miesięcznika,

materiałów reklamowo-informacyjnych oraz innych wydawnictw związanych

z Nowinami Gniewskimi

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
               
               
               
               
 

Liczba odwiedzin : 3917
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację : Henryka Piecyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Zgubieńska
Czas wytworzenia: 2015-09-30 14:11:45
Czas publikacji: 2019-01-16 16:43:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak